Language: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ati venit in magazinul nostru! |

Shopping Cart

0 items

Tratat de drept succesoral - Editia a III-a Vol. I, Mostenirea legala | Autori: Francisc Deak, Romeo Popescu

Code: 978-606-673-214-7 | Rating: Rating: 08
Descriere

 

Tratat de drept succesoral - Editia a III-a Vol. I, Mostenirea legala. Conform noului Cod civil. Revazuta si adaugita

Autori: Francisc Deak, Romeo Popescu

2013

Aceasta noua editie a Tratatului de drept succesoral apare la mai bine de 12 ani de la trecerea in nefiinta a regretatului profesor Francisc Deak, una dintre cele mai importante personalitati ale stiintei juridice din Romania, care a format zeci de generatii de juristi, pentru care a constituit un model de profesionalism, creativitate, rigurozitate, exigenta si onestitate. Tratatele sale consacrate contractelor speciale si succesiunilor au ramas si acum opere de referinta in domeniile respective.

 

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-673-214-7
Titlul cartii: Tratat de drept succesoral - Editia a III-a Vol. I, Mostenirea legala
Numele Autorului/lor: Autori: Francisc Deak, Romeo Popescu
Colectia din care face parte: Tratate
Coperta: Brosata
Numar de pagini aproximativ: 304
Data aparitiei: 15 Octombrie 2013
Pret de vanzare cu amanuntul recomandat de producator: 42
Pretul nostru: 39.48
Price: 42.00 Lei
Cantitate:
Send to friend Rate this product Add to wishlist Compare

Cuprins

Cuvânt-înainte

Abrevieri

Titlul I. Reguli generale privitoare la moştenire

Capitolul I. Noţiuni generale

Secţiunea I. Precizări terminologice

1. Moştenirea

2. Persoana despre a cărei moştenire este vorba, defunctul

3. Persoanele care dobândesc patrimoniul defunctului

4. Noţiunea de „masă succesorală”

5. Noţiunea de „succesiune”

Secţiunea a II-a. Felurile moştenirii

6. Enumerare

7. Moştenirea legală

8. Moştenirea testamentară

9. Coexistenţa moştenirii legale cu cea testamentară.

9.1. Coexistenţa calităţii de moştenitor legal cu aceea de legatar

10. Noţiunea de „moştenire ab intestat”

Capitolul II. Caracterele juridice ale transmiterii moştenirii

11. Enumerare

12. Transmiterea moştenirii este o transmisiune pentru cauză de moarte (mortis causa)

13. Transmiterea moştenirii este o transmisiune universală

14. Transmiterea moştenirii este o transmisiune unitară

14.1. Excepţii de la caracterul unitar al transmisiunii succesorale

14.2. Ipoteze care nu constituie excepţii de la caracterul unitar al transmisiunii succesorale

15. Transmiterea moştenirii este indivizibilă

Capitolul III. Deschiderea moştenirii

Secţiunea I. Noţiuni introductive

16. Reglementare

Secţiunea a II-a. Data deschiderii moştenirii

17. Stabilirea datei (momentului) deschiderii moştenirii

18. Importanţa juridică a datei deschiderii moştenirii

Secţiunea a III-a. Locul deschiderii moştenirii

19. Stabilirea locului deschiderii moştenirii

20. Dovada locului ultimului domiciliu

21. Importanţa juridică a locului deschiderii moştenirii

Capitolul IV. Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni

Secţiunea I. Enumerarea condiţiilor

22. Condiţiile prevăzute de Codul civil

Secţiunea a II-a. Capacitatea succesorală

§1. Noţiunea de capacitate succesorală

23. Reglementare

24. Probleme de capacitate în cazul moştenirii în nume propriu, prin reprezentare succesorală şi prin retransmitere

§2. Persoanele care au capacitate succesorală

25. Persoanele fizice în viaţă

26. Persoanele dispărute

27. Persoanele concepute, dar nenăscute la data deschiderii moştenirii

28. Persoanele juridice

§3. Persoanele care nu au capacitate succesorală

29. Persoanele fizice predecedate şi persoanele juridice care au încetat să aibă fiinţă

30. Persoanele fizice decedate în acelaşi timp (codecedaţii)

Secţiunea a III-a. Vocaţia la moştenire

31. Noţiune

32. Vocaţia succesorală generală şi concretă

Secţiunea a IV-a. Nedemnitatea succesorală

33. Noţiune

34. Caractere juridice

35. Cazurile de nedemnitate

35.1. Nedemnitatea de drept

35.2. Nedemnitatea judiciară

36. Efectele nedemnităţii succesorale

36.1. Efectele nedemnităţii faţă de nedemn

36.2. Efectele nedemnităţii faţă de descendenţii nedemnului

36.3. Efectele nedemnităţii faţă de terţi

37. Invocarea nedemnităţii succesorale

38. Înlăturarea efectelor nedemnităţii

Titlul II. Moştenirea legală

Capitolul I. Regulile generale ale devoluţiunii legale a moştenirii

Secţiunea I. Condiţiile dreptului de moştenire legală

§1. Noţiuni introductive

39. Noţiunea de „moştenire legală”

40. Enumerarea condiţiilor

§2. Vocaţia succesorală legală

41. Vocaţia legală generală (eventuală)

42. Principiul reciprocităţii vocaţiei legale generale la moştenire

43. Vocaţia legală concretă (efectivă, utilă)

Secţiunea a II-a. Principiile generale ale devoluţiunii legale a moştenirii şi excepţiile de la aceste principii

§1. Enumerarea principiilor

44. Trei principii

44.1. Principiul chemării la moştenire a rudelor în ordinea claselor de moştenitori legali

44.2. Principiul proximităţii gradului de rudenie între moştenitorii din aceeaşi clasă

44.3. Principiul egalităţii între rudele din aceeaşi clasă şi de acelaşi grad chemate la moştenire

§2. Reprezentarea succesorală

45. Noţiune şi utilitate

45.1. Imposibilitatea reprezentării renunţătorului în dreptul nostru succesoral

46. Domeniu de aplicare

47. Condiţii

47.1. Cel reprezentat să fie lipsit de capacitatea de a moşteni sau să fie nedemn faţă de defunct

47.2. Locul celui reprezentat să fie un loc util

47.3. Reprezentantul să îndeplinească toate condiţiile generale pentru a culege moştenirea lăsată de defunct

48. Modul cum operează reprezentarea

49. Efectele reprezentării succesorale

49.1. Efectul general al reprezentării succesorale

49.2. Efectul particular al reprezentării succesorale

50. Probleme speciale privind moştenirea prin reprezentare şi prin retransmitere în lumina legilor de restituire (Legea nr. 18/1991, Legea nr. 112/1995, Legea nr. 10/2001)

Capitolul II. Reguli speciale aplicabile diferitelor categorii de moştenitori legali

Secţiunea I. Dreptul de moştenire al rudelor defunctului

51. Consideraţii generale

§1. Clasa întâi de moştenitori legali: descendenţii defunctului

52. Preliminarii

53. Noţiunea de „descendenţi”

54. Împărţirea moştenirii între descendenţi

55. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al descendenţilor

§2. Clasa a doua de moştenitori legali: ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi

56. Precizări prealabile

57. Preliminarii

58. Noţiunea de „ascendenţi privilegiaţi”

59. Vocaţia succesorală a tatălui din afara căsătoriei

60. Problema vocaţiei succesorale a părinţilor fireşti în cazul adopţiei

61. Vocaţia succesorală a adoptatorului

62. Împărţirea moştenirii între ascendenţii privilegiaţi şi între ei şi colateralii privilegiaţi

63. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al ascendenţilor privilegiaţi

64. Noţiunea de „colaterali privilegiaţi”

65. Împărţirea moştenirii între colateralii privilegiaţi

65.1. Reguli generale

65.2. Regulă specială: împărţirea pe linii a moştenirii

66. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al colateralilor privilegiaţi

§3. Clasa a treia de moştenitori legali: ascendenţii ordinari

67. Noţiunea de „ascendenţi ordinari”

68. Împărţirea moştenirii între ascendenţii ordinari

69. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al ascendenţilor ordinari

§4. Clasa a patra de moştenitori legali: colateralii ordinari

70. Noţiunea de „colaterali ordinari”

71. Împărţirea moştenirii între colateralii ordinari

72. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al colateralilor ordinari

Secţiunea a II-a. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor al defunctului

§1. Noţiuni generale

73. Sediul materiei

74. Condiţiile cerute soţului supravieţuitor pentru a putea moşteni

74.1. Ipoteza divorţului

74.2. Ipoteza constatării nulităţii sau a anulării căsătoriei

75. Corelaţia dintre dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor şi regimul matrimonial ales la încheierea căsătoriei

76. Enumerarea drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor

§2. Dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor în concurs cu oricare dintre clasele de moştenitori legali sau în lipsa rudelor din cele patru clase

77. Câtimea dreptului la moştenire al soţului supravieţuitor

77 bis. Probleme speciale privind drepturile soţului supravieţuitor

78. Imputarea cotei soţului supravieţuitor

79. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al soţului supravieţuitor

§3. Dreptul special de moştenire al soţului supravieţuitor asupra mobilierului şi obiectelor de uz casnic

80. Condiţii speciale

80.1. Soţul supravieţuitor să nu vină la moştenire în concurs cu descendenţii defunctului

80.2. Soţul decedat să nu fi dispus de partea sa din aceste bunuri prin liberalităţi

80.3. Ipoteza căsătoriei putative din cauză de bigamie

81. Noţiunea de „mobilier” şi „obiecte de uz casnic”

82. Natura juridică a dreptului special la moştenire al soţului supravieţuitor

82.1. Două teorii

82.2. Consecinţele de ordin practic ale celor două teorii

82.3. Poziţia jurisprudenţei şi a doctrinei majoritare

82.4. Situaţia sub imperiul noului Cod civil

§4. Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor

83. Noţiune şi condiţii

84. Caractere juridice

85. Corelaţia dintre dreptul de abitaţie şi legislaţia locativă

Secţiunea a III-a. Drepturile asupra moştenirii vacante

86. Noţiunea de „moştenire vacantă”

87. Beneficiarii moştenirilor vacante

88. Natura juridică

89. Particularităţile drepturilor asupra moştenirilor vacante

89.1. Certificatul de vacanţă a moştenirii. Momentul dobândirii moştenirii vacante

89.2. Administrarea provizorie a bunurilor moştenirii

89.3. Răspunderea pentru pasivul moştenirii numai în limita activului

89.4. Inexistenţa dreptului de opţiune succesorală

89.5. Problema sezinei

Bibliografie selectivă

ISBN: 978-606-673-214-7
Titlul cartii: Tratat de drept succesoral - Editia a III-a Vol. I, Mostenirea legala
Numele Autorului/lor: Autori: Francisc Deak, Romeo Popescu
Colectia din care face parte: Tratate
Coperta: Brosata
Numar de pagini aproximativ: 304
Data aparitiei: 15 Octombrie 2013
Pret de vanzare cu amanuntul recomandat de producator: 42
Pretul nostru: 39.48

by cititor 2013, 04 Oct 2013

E ok, recomand cartea, e actualizata cf ncc

Promotii

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)
Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

-20%
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
Discount: 6.80 Lei (20.00%)
Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)

New Products

Crescatoria de gaste

Crescatoria de gaste

-20%
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
Discount: 5.80 Lei (20.00%)
Crescatoria de Curcani

Crescatoria de Curcani

Price: 23.00 Lei

Bestsellers

Tratat de Hipologie

Tratat de Hipologie

Price: 80.00 Lei
Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

-20%
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
Discount: 7.80 Lei (20.00%)