Language: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ati venit in magazinul nostru! |

Shopping Cart

0 items

Noul Cod al insolventei - adnotat cu doctrin, jurisprudenta si explicatii | Autor carte: Viorel Terzea

Code: 978-606-93749-1-7 | Rating: Rating: 10
Descriere

Lucrarea de fata isi propune să contribuie la o cunoaștere aprofundată a dispozițiilor noului Cod al insolvenței, prin prezentarea sistematizată a unor soluții jurisprudenţiale de referință care, deși au fost pronunțate sub incidența Legii nr. 85/2006, își pastrează actualitatea și sub incidența noii reglementări, având în vedere că noua lege preia o parte substanțială din dispozițiile vechii legi.

Autorul realizează o selectare riguroasă a practicii judiciare, acordându-se prevalență hotărârilor judecatorești pronunțate în perioada 2011-2014 și care au conturat anumite direcții de interpretare a normelor Legii insolvenței, interpretari care își pastrează actualitatea și în prezent.

De asemenea, sunt prezentate și extrase din articole de specialitate prin care se realizează o analiză detaliată a anumitor dispoziții ale legii insolvenței. Un element aparte este dat de faptul că în lucrare sunt selectate și prelucrate hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, menite să contureze modalitatea de interpretare a dispozițiilor legale privind insolvența societăților de asigurări și insolvența transfrontalieră.

Toate aceste categorii de informații sunt grupate pe fiecare articol din noul Cod al insolvenței, creând o structură complexă, dar utilă oricarui practician în domeniu.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-93749-1-7
Titlul cartii: Noul Cod al insolventei - adnotat cu doctrin, jurisprudenta si explicatii | Autor carte: Viorel Terzea
Numele Autorului/lor: Viorel Terzea
Colectia din care face parte: Comentarii
Print interior: Alb-negru
Coperta: Brosata
Numar de pagini aproximativ: 552
Data aparitiei: 7 Noiembrie 2014
Pret de vanzare cu amanuntul recomandat de producator: 85.00
Price: 85.00 Lei
Cantitate:
Send to friend Rate this product Add to wishlist Compare

Cuprins

Abrevieri

Titlul preliminar

Capitolul I. Domeniul de reglementare

Capitolul II. Principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență. Definiții

Secțiunea 1. Principii

Secțiunea a 2-a. Definiții

Titlul I. Proceduri de prevenire a insolvenței

Capitolul I. Dispoziții generale

Capitolul II. Mandatul ad-hoc

Capitolul III. Concordatul preventiv

Secțiunea 1. Benefi ciarii procedurii. Organele care aplică procedura

Secțiunea a 2-a. Încheierea şi omologarea concordatului preventiv

Secțiunea a 3-a. Închiderea procedurii concordatului preventiv

Titlul II. Procedura insolvenței

Capitolul I. Dispoziții comune

Secțiunea 1. Aspecte generale

Secțiunea a 2-a. Organele care aplică procedura. Participanții la procedură

§1. Instanțele judecătorești

§2. Judecătorul-sindic

§3. Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor

§4. Administratorul special

§5. Administratorul judiciar

§6. Lichidatorul judiciar

Secțiunea a 3-a. Deschiderea procedurii și efectele acesteia

§1. Cererile introducƟ ve

§2. Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii

Secțiunea a 4-a. Primele măsuri. Întocmirea tabelului de creanțe. Contestațiile

Secțiunea a 5-a. Situația unor acte juridice ale debitorului

§1. Aspecte generale

§2. Anularea actelor frauduloase

§3. Situația contractelor în derulare

Secțiunea a 6-a. Reorganizarea

§1. Planul.

§2. Perioada de reorganizare

Secțiunea a 7-a. Falimentul și lichidarea acƟ velor

§1. Măsuri premergătoare lichidării

§2. Efectuarea lichidării

§3. Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării

Secțiunea a 8-a. Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvență

Secțiunea a 9-a. Închiderea procedurii

Capitolul II. Dispoziții speciale privind procedura insolvenţei grupului de societăţi

Secțiunea 1. Prevederi speciale privind competența și organele care aplică procedura

Secțiunea a 2-a. Deschiderea procedurilor

Secțiunea a 3-a. Măsuri procedurale

Capitolul III. Dispoziții privind falimentul insƟ tuțiilor de credit

Secțiunea 1. Dispoziții speciale

Secțiunea a 2-a. Deschiderea procedurii și efectele acesteia

Secțiunea a 3-a. Tranzacții privind cumpărarea de acƟ ve și asumarea de pasive

Secțiunea a 4-a. Răspunderea organelor de conducere, a cenzorilor și a personalului de execuție sau cu atribuții de control din insƟ tuția de credit ajunsă în faliment

Secțiunea a 5-a. Închiderea procedurii

Secțiunea a 6-a. Alte dispoziții

Capitolul IV. Dispoziții privind falimentul societăților de asigurare/reasigurare

Secțiunea 1. Dispoziții generale

§1. Falimentul

§2. Deschiderea procedurii falimentului. Efectele deschiderii procedurii

Secțiunea a 2-a. Răspunderea organelor de conducere ale societății de asigurare/reasigurare

Secțiunea a 3-a. Închiderea procedurii

Titlul III. Insolvența transfrontalieră

Capitolul I. Dispoziții generale

Capitolul II. Raporturile cu statele terțe

Capitolul III. Dispoziții privind coordonarea procedurii insolvenței grupurilor de societăți

Capitolul IV. Reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul falimentului instituțiilor de credit

Capitolul V. Reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul falimentului societăților de asigurare/reasigurare

Secțiunea 1. Domeniul de aplicare. Competențe și legea aplicabilă

Secțiunea a 2-a. Informarea și drepturile creditorilor de asigurări

Secțiunea a 3-a. Reguli privind procedura falimentului, aplicabilă sucursalelor societăților de asigurare/reasigurare din alte state membre ale Uniunii Europene, care au sediul în România

Secțiunea a 4-a. Sucursalele societăților de asigurare/reasigurare din statele terțe

Titlul IV. Sancțiuni

Titlul V. Dispoziții tranzitorii și fi nale

Tabel de corespondențe 

ISBN: 978-606-93749-1-7
Titlul cartii: Noul Cod al insolventei - adnotat cu doctrin, jurisprudenta si explicatii | Autor carte: Viorel Terzea
Numele Autorului/lor: Viorel Terzea
Colectia din care face parte: Comentarii
Print interior: Alb-negru
Coperta: Brosata
Numar de pagini aproximativ: 552
Data aparitiei: 7 Noiembrie 2014
Pret de vanzare cu amanuntul recomandat de producator: 85.00

by Admin, 06 Mar 2015

Lucrarea își propune să contribuie la o cunoaștere aprofundată a dispozițiilor noului Cod al insolvenței, prin prezentarea sistematizată a unor soluții jurisprudenţiale de referință care, deși au fost pronunțate sub incidența Legii nr. 85/2006, își pastrează actualitatea și sub incidența noii reglementări, având în vedere că noua lege preia o parte substanțială din dispozițiile vechii legi.

Promotii

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)
Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

-20%
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
Discount: 6.80 Lei (20.00%)
Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)

New Products

Crescatoria de gaste

Crescatoria de gaste

-20%
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
Discount: 5.80 Lei (20.00%)
Crescatoria de Curcani

Crescatoria de Curcani

Price: 23.00 Lei

Bestsellers

Tratat de Hipologie

Tratat de Hipologie

Price: 80.00 Lei
Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

-20%
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
Discount: 7.80 Lei (20.00%)