Language: RO
Currency: RON
 • RON
Bine ati venit in magazinul nostru! |

Shopping Cart

0 items

Metodologia investigarii criminalistice a infractiunii de delapidare - Lucrare de Licenta, Lucrare de Disertatie

Code: criminalistica0030
Descriere

Infracţiunea de delapidare a avut rolul, încă de la începuturile reglementării sale, să ocrotească “banii publici” de sustragerile celor abilitaţi să-i administreze şi să-i manipuleze.

Delapidarea este fapta persoanei care, având calitatea de a efectua acte de gestiune sau administraţie cu privire la elementele patrimoniului unei instituţii publice sau private, sustrage bunuri din acest avut.

Detalii tehnice

Titlul lucrarii: Metodologia investigarii criminalistice a infractiunii de delapidare
Domenii de interes: Criminalistica; drept procesual penal; procedura penala; infractiuni economice
Numar de pagini aproximativ: 74
Data redactării: 2004
Format: A4
Documentul este redactat cu Diacritice: DA
Documentul poate fi Editat / Modificat: DA
Documentul contine Note de Subsol: DA
Documentul contine Bibliografie: DA
Price: 220.00 Lei
Cantitate:
Send to friend Rate this product Add to wishlist Compare
METODOLOGIA INVESTIGARII CRIMINALISTICE
A INFRACTIUNII DE DELAPIDARE
CUPRINS
 
CAPITOLUL I: CONSIDERATII INTRODUCTIVE
Sectiunea I: Scurt istoric privind infractiunea de delapidare
Sectiunea II: Definitia infractiunii de delapidare si cadrul legal
 
CAPITOLUL II: ANALIZA JURIDICA A INFRACTIUNII DE DELAPIDARE
Sectiunea I: Obiectul si subiectii infractiunii
Sectiunea II: Structura infractiunii. Latura obiectiva si latura subiectiva
Sectiunea III: Forme, modalitati, sanctiuni
 
CAPITOLUL III: PARTICULARITATILE INVESTIGARII INFRACTIUNII DE DELAPIDARE; PROBLEME DE CLARIFICAT
Sectiunea I: Determinarea obiectului material al infractiunii
Sectiunea II: Stabilirea elementelor componente ale laturii obiective
Sectiunea III: Identificarea autorului si a altor participanti la infractiune
Sectiunea IV: Cauzele si conditiile de savârsire a infractiunii
 
CAPITOLUL IV: PRIMELE MASURI LUATE ÎN CAZUL CERCETARII INFRACTIUNII DE DELAPIDARE
Sectiunea I: Cunoasterea situatiei exacte a gestiunii
Sectiunea II: Cauzele, lipsurile sau plusurile din gestiune
Sectiunea III: Perchezitia
Sectiunea IV: Ridicarea de obiecte si înscrisuri
 
Capitolul V: Alte acte de urmarire penala
Sectiunea I: Organizarea urmaririi penale
Sectiunea II: Ascultarea învinuitului sau a inculpatului
Sectiunea III: Ascultarea martorilor
Sectiunea IV: Dispunerea constatarilor tehnico-stiintifice si a expertizelor judiciare
Sectiunea V: Masurile asiguratorii
 
CAPITOLUL VI: CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
 
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA
 
I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII.
 • Stancu Emilian, “Criminalistica", Vol. I si II, Ed. Actami, Bucuresti, 1999.
 • Stancu Emilian, “Tratat de criminalistica", Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2002.
 • Anghelescu I., Barciuc A., „Filmul judiciar”, I.G.M., Bucuresti, 1974.
 • Antoniu George, Popa Marin, Danes Stefan, “Codul penal pe întelesul tuturor”, Bucuresti, 1976.
 • Apetrei Mihai, Drept procesual penal, Editura Victor, Bucuresti, 2001.
 • Argesanu Ion, „Criminalistica si medicina legala în slujba justitiei”, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1996.
 • Barbu C., Delapidarea si furtul în paguba avutului obstesc, Editura Stiintifica, Bucuresti 1973.
 • Berchesan Vasile, Aioanitoaie C-tin, Butoi T., Marcu I., Palanceanu E., Platea C-tin, Sandu I.E., Stancu Emilian, "Tratat de tactica criminalistica", Acad. de Politie, Min. de Interne, Ed. Carpati, Craiova, 1992.
 • Berchesan Vasile, Dumitrascu Ion N., "Probele si mijloacele de proba", Editura Ministerului de Interne, Bucuresti, 1994.
 • Berchesan Vasile, „Cercetarea penala (Criminalistica – teorie si practica). Îndrumar complet de cercetare penala”, Editura ICAR, Bucuresti, 2002.
 • Bogdanescu Valeriu, s.a. "Probleme de drept din deciziile curtii Supreme de Justitie (1990-1992)", Ed. Orizonturi, Bucuresti, 1995.
 • Bulai C-tin, Filipas A. Mitrache C-tin, Drept penal - curs selectiv penru licenta, Editura “Mihaela”‚ Bucuresti, 1977.
 • Ciopraga Aurel, "Evaluarea probei testimoniale în procesul penal", Editura Junimea, Iasi 1979.
 • Ciopraga Aurel, "Criminalistica tactica", Univ. Al. I. Cuza, Iasi, 1986.
 • Ciopraga Aurel, "Criminalistica. Tratat de tactica”, Editura Gama, Iasi, 1996.
 • Le Clére Marcel, „Manuel de Police Technique”, Ed. Police Revue, Paris, 1973.
 • Coca-Cozma Maria, “Infractiuni economice prevazute în Codul penal”, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1974.
 • Constantin R., Draghici P., Ionita M., „Expertizele - Mijloc de proba în procesul penal”, Editura Tehnica, Bucuresti, 2000.
 • Crisu S., Crisu E.D., Cod Penal - adnotat, Editura Argessis Print, 1999, Jud. Arges.
 • Danes Stefan, “Repertoriu de practica judiciara în materie penala”, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti 1989.
 • Diaconescu Gh., Infractiuni în legi speciale si în legi extrapenale, Editura Fundatia România de Mâine, Bucuresti, 2000.
 • Diaconescu Gh., Infractiuni în legi speciale, Editura All, 1996.
 • Dongoroz V., Codul penal Regele Carol al II-lea, Editura Librariei SOCEC & Co SA Bucuresti.
 • Dongoroz V., S. Kahane, Oanea I., Fodor I., Iliescu N., Bulai C-tin, Staitoiu R., Rosca V., Explicatii teoretice ale Codului Penal Român, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucuresti, 1971, Vol. I.
 • Dongoroz V., S. Kahane s.a. Explicatii teoretice ale Codului Penal Român, Vol. III, Bucuresti, 1971.
 • Dongoroz V., S. Kahane s.a., Infractiuni contra avutului obstesc, Editura Academiei, Bucuresti, 1963.
 • A. Filipasi, Crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase, A.U.B., 1977.
 • Filipescu I.P., Drept civil - dreptul de proprietate si alte drepturi reale, Editura Actami, Bucuresti, 1996.
 • Fratila Adrian, Pasescu Gheorghe, „Expertiza criminalistica a semnaturii”, Editura National, Bucuresti, 1997.
 • Fratila Adrian, Vasilescu Andreea-Diana, „Concluzia raportului de expertiza criminalistica”, Editura Continent XXI, Bucuresti, 2001.
 • Golunski S. A., „Criminalistica”, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1961.
 • Lascu T., Infractiunea de delapidare în lumina deciziei nr. 1/1993 a plenului Curtii Constitutionale‚ în Dreptul, Anul V, seria a III-a, nr. 4/1994.
 • Loghin O., Toader T., Drept penal român - parte speciala, Casa de editura si presa Sansa SRL, Bucuresti, 1996.
 • Mircea Ion, "Criminalistica", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1979.
 • Mircea Ion, "Criminalistica", Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1998.
 • Marinescu M., Actiunea de însusire ca element al infractiunii de delapidare, J.N. nr. 11/1965.
 • Nicolae Dan, “Particularitatile perceperii relatiilor spatiale si tactica audierii martorilor”, în Rev. "Probleme de medicina judiciara si de criminalistica", Ed. Medicala, Buc. 1965.
 • Nicolae Dan, Anghelescu I., Constantinescu M., Grigorescu I., Sandu Dumitru, "Dictionar de criminalistica".
 • Nistoreanu Gh., Boroi Al., Molnar I., Dobrinoiu V., Pascu I., Lazar V., „Drept penal – partea speciala”, Editura Europa Nova, Bucuresti, 1999.
 • Nistoreanu Gh., Pascu I., Dobrinoiu V., Molnar I., Boroi A., Lazar V., “Drept penal - curs selectiv pentru examenul de licenta”, Editura Europa Nova, Bucuresti, 2001.
 • Oancea I., Regimul juridic al infractiunii mijloc si al infractiunii scop în dreptul penal RPR, cu privire speciala la infractiunile contra avutului obstesc, studii juridice, Editura Academiei, Bucuresti, 1960.
 • Olteanu N., Dreptul, Anul II, seria a III-a, nr. 2-3/1991.
 • Papadopol V., Popovici M., Repertoriu alfabetic cu practica judiciara în materie penala pe anii 1969-1975, Editura Stiintifica si Enciclopedica Bucuresti, 1977.
 • Pasescu Gh., „Interpretarea criminalistica a urmelor la locul faptei”, Editura National, Bucuresti, 2000.
 • Petrovici S., Dongoroz V., Kahane S., Oancea I, Fodor I., Infractiuni contra avutului obstesc, Editura Academiei‚ Bucuresti, 1963.
 • Proca S., Încadrarea juridica a faptei gestionarului de a folosi, fara stirea conducerii unitatii, persoane pentru a-l ajuta în munca si care prejudiciaza avutul obstesc, R.R.D. nr. 6/1977.
 • Râpeanu Gh., Unele probleme privind continutul infractiunii de delapidare, A.U.B.. 6/1956.
 • Sandu Dumitru, „Falsul în acte – descoperire si combatere prin mijloace criminalistice”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1994.
 • Sandu Ion Eugen, Sandu Florin, Ionita Gheorghe-Iulian, „Criminologie”, Editura Sylvi, Bucuresti, 2001
 • Stoica Oliviu Augustin, “Drept penal, partea speciala”, Editura Stintinfica si Enciclopedica, Bucuresti, 1975.
 • Stoica O. A., Consideratii privitoare la problema falsului în acte, cat mijloc de savârsire sau înlesnire a savârsirii unei infractiuni, L.P. nr. 2/1960.
 • Strogovici M.S., “Procesul penal sovietic”, Editura de Stat, 1950.
 • Suciu Camil, “Criminalistica”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1972.
 • Theodoru Gr., Moldovan L., "Drept procesual penal", Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997.
 • Vasiliu T., Pavel D., Antoniu G., Lucinescu D., Papadopol V., Ramureanu V., Codul Penal al R.S.R. comentat si adnotat, partea speciala, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1975.
 
II. ALTE SURSE.
 • Constitutia României republicata în 2003.
 • Cod penal român si Codul de procedura penala.
 • Culegere de Decizii 1957; 1961; 1967; 1969; 1970; 1971; 1972.
 • Decizia Curtii Constitutionale‚ publicata în Monitorul Oficial al României nr. 232 din 23 septembrie 1993.
 • Justitia Noua nr. 5/1956.
 • Revista „Legalitatea Populara” - nr. 5/1955; 12/1959; 3/1959; 3/1961; 4/1955.
 • Revista Româna de Drept – nr. 10/1969; 10/1987; 2/1971; 3/1072; 9/1970; 1/1973; 12/1969; 7/1973; 8/1987; 3/1972.
 • Revista “Dreptul” - nr. 1/1994; 4/1997; 8/1997; 11/1998; 1/1999; 8/1999; 10/1999; 3/2003; 5/2003.
Titlul lucrarii: Metodologia investigarii criminalistice a infractiunii de delapidare
Domenii de interes: Criminalistica; drept procesual penal; procedura penala; infractiuni economice
Numar de pagini aproximativ: 74
Data redactării: 2004
Format: A4
Documentul este redactat cu Diacritice: DA
Documentul poate fi Editat / Modificat: DA
Documentul contine Note de Subsol: DA
Documentul contine Bibliografie: DA

Promotii

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)
Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

-20%
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
Discount: 6.80 Lei (20.00%)
Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)

New Products

Crescatoria de gaste

Crescatoria de gaste

-20%
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
Discount: 5.80 Lei (20.00%)
Crescatoria de Curcani

Crescatoria de Curcani

Price: 23.00 Lei

Bestsellers

Tratat de Hipologie

Tratat de Hipologie

Price: 80.00 Lei
Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

-20%
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
Discount: 7.80 Lei (20.00%)