Language: RO
Currency: RON
 • RON
Bine ati venit in magazinul nostru! |

Shopping Cart

0 items

Identificarea persoanelor si cadavrelor dupa semnalmentele exterioare

Code: criminalistica0029
Descriere

Identificarea unor persoane sau obiecte, privită în sensul ei cel mai larg - proprie tuturor domeniilor ştiinţei - reprezintă elementul definitoriu al investigării criminalistice. Prin rezonanţa sa practică, acest proces deţine un loc bine conturat, de maximă importanţă în ansamblul cercetărilor criminalistice.

Pe bună dreptate se spune despre identificare că reprezintă „problema centrală a investigaţiilor criminalistice”. Raportându-se la necesităţile practice, în literatura de specialitate se învederează că acest gen de activitate este “indisolubil legat de actul de justiţie”.

Detalii tehnice

Titlul lucrarii: Identificarea persoanelor si cadavrelor dupa semnalmentele exterioare
Domenii de interes: Criminalistica; expertize criminalistice; identificarea criminalistica; intocmirea portretului robot
Numar de pagini aproximativ: 135
Data redactării: 2000
Format: A4
Documentul este redactat cu Diacritice: DA
Documentul poate fi Editat / Modificat: DA
Documentul contine Note de Subsol: DA
Documentul contine Bibliografie: DA
Price: 360.00 Lei
Cantitate:
Send to friend Rate this product Add to wishlist Compare
Identificarea persoanelor si cadavrelor dupa semnalmentele exterioare
CUPRINS
 
Capitolul I: Consideratii introductive
Sectiunea I: Rolul identificarii criminalistice în activitatea judiciara
Sectiunea a II-a: Scurt istoric al identificarii criminalistice în România
Sectiunea a III-a: Precizari de ordin notional asupra „identificarii criminalistice”
A. Notiunea
B. Obiectul identificarii criminalistice
C. Principiile identificarii criminalistice
D. Fazele identificarii criminalistice
E. Metodologia identificarii criminalistice
 
Capitolul II: Identificarea persoanelor dupa metoda portretului vorbit
Sectiunea I: Generalitati
Sectiunea a II-a: Descrierea formelor statice (anatomice)
A. Aprecierea sexului
B. Vârsta
C. Talia
D. Constitutia fizica
E. Aspectul general sau tinuta
F. Forma capului si a fetei
Sectiunea a III-a: Descrierea formelor dinamice (functionale)
Sectiunea a IV-a: Descrierea semnelor particulare aflate pe corp

1. Cicatricele

2. Ridurile

3. Culoarea pielii (tenul)

4. Alte modificari în sistemul functional

5. Tatuajul

Sectiunea a V-a: Îmbracamintea si obiectele portabile
ANEXA I
 
Capitolul III: Metode tehnice criminalistice folosite în identificarea persoanelor dupa semnalmentele exterioare
Sectiunea I: Portretul schitat
Sectiunea a II-a: Fotorobotul
Sectiunea a III-a: Identi-Kit-ul
Sectiunea a IV-a: Mimicompozitorul
Sectiunea a V-a: Sintetizorul fotografic
Sectiunea a VI-a: Portretul robot computerizat
Sectiunea a VII-a: Expertiza fotografiei de portret
Sectiunea a VIII-a: Recunoasterea persoanelor dupa fotografie
Sectiunea a IX-a: Fotografia semnalmentelor
ANEXA II
 
Capitolul IV: Metode criminalistice de identificare a cadavrelor necunoscute
Sectiunea I: Metoda supraproiectiei
Sectiunea a II-a: Reconstituirea fizionomiei dupa craniu
Sectiunea a III-a: Identificarea dupa resturile osoase
Sectiunea a IV-a: Identificare dupa sistemul dentar si lucrarile stomatologice
Sectiunea a V-a: Fotografia si identificarea cadavrelor necunoscute
Sectiunea a VI-a: Identificarea prin expertiza fotografiei de portret
 
ANEXA III
Capitolul V: Identificarea dupa semnalmentele exterioare – realizari, tendinte, perspective
BIBLIOGRAFIE
 
BIBLIOGRAFIE
 
I. Bibliografie româna
 • 1. Camil Suciu, “Criminalistica”, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1972.
 • 2. Colectiv, “Tratat practic de criminalistica”, vol. I+II, Ed. Ministerului de Interne, Bucuresti, 1979.
 • 3. Emilian Stancu, „Criminalistica”, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1994.
 • 4. Emilian Stancu, „Criminalistica”, vol. I+II, Editia a III-a, Editura Actami, Bucuresti, 1999.
 • 5. M. Minovici, „Tratat complet de medicina legala”, vol. II, Bucuresti, 1930.
 • 6. C-tin Dumitrescu, E. Gacea, „Elemente de antropologie Judiciara”, Ed. Ministerului de Interne, Bucuresti.
 • 7. I. Mircea, „Criminalistica”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998.
 • 8. Ion Argeseanu, „Criminalistica si medicina legala în slujba justitiei”, vol. I,. Editura Lumina Lex, 1996.
 • 9. Lucian Ionescu, Dumitru Sandu, „Identificarea criminalistica”, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1990.
 • 10. Mircea Constantinescu, “Consideratii privind conceptul de identificare în expertiza criminalistica”, editata de Ministerul Justitiei, Bucuresti, 1979.
 • 11. Pasescu Nicolae si Culcea Dumitru, “Posibilitati de identificare traseologica a obiectelor pe baza unor caracteristici temporare”, în lucrarea “20 de ani de expertiza criminalistica”.
 • 12. C. Suciu, „Dezvoltarea învatamântului criminalistic în România, Scoala româneasca de criminalistica”, Serviciul cultural,
 • presa si editorial, 1975.
 • 13. M. Constantinescu, “Unele reguli privind efectuarea identificarii criminalistice”, în culegerea de referate “Prezent si
 • perspectiva în stiinta criminalistica”.
 • 14. L. R. Constantin si M. Radulescu, “Dactiloscopia”, Ed. Ministerului de Interne, Bucuresti.
 • 15. C-tin Dumitrescu, “Curs de tehnica criminalistica’, vol.II, Editat de scoala de ofiteri a Min. de Interne, Bucuresti, 1983.
 • 16. C. Panghe, C-tin Dumitrescu, „Portret vorbit”, Ed. Ministerul de Interne, I.G.M., 1974.
 • 17. G, Asanache, L. Marcus, „Elemente de medicina biocriminalistica”, Bucuresti, 1978.
 • 18. D. Theodorescu, „Mic atlas de anatomia omului”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1982.
 • 19. Sf. Mincu, C. Maximilian, „Introducere în antropologie”, Editura Stiintifica, Bucuresti.
 • 20. Ion Anghelescu, „Metoda de identificare a persoanelor dupa voce si vorba în limba româna” OSIM, Brevet de inventie nr.
 • 5556/21.04.1972.
 • 21. A. Paunescu – Podeanu, „Baze clinice pentru practica medicala”, vol. II, Ed. Medicala, Bucuresti, 1983.
 • 22. Emilian Stancu, „Stiinta investigarii infractorilor”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1993, vol. I.
 • 23. Paul Popescu Neveanu, „Dictionar de Psihologie”, Editura Albatros, Bucuresti, 1978.
 • 24. Cantemir Riscutia, “Reconstituirea fizionomiei dupa craniu”, în Revista “Probleme de medicina legala si criminalistica”, nr. 7-8/1969;
 • 25. P. Firu, C. Riscutia, “Tratat practic de criminalistica”, vol.II.
 • 26. Stefan Popa, Nicolae Stoian, Stefan Neicu, „Fotografia judiciara”, Editura Ministerului de Interne, Bucuresti, 1992.
 • 27. G. Hutanu, I. Dorin, „Holografie”, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1971.
 • 28. Dana Constantinescu, I. Argesanu, „Noi metode si tehnici utilizate în identificarea criminalistica si medico-legala”, Supliment al buletinului inter – probleme de criminalistica si criminologie a Procuraturii R.S.R., nr. 1-2/1989.
 • 29. Codul penal si Codul de procedura penala, editat de Monitorul Oficial, Bucuresti, 1998.
 
II. Bibliografie straina
 • 1. Paul L. KIrk’ “Crime lnvestigation, Physical Evidence and the Police Labo-ratory”, Interscience Pubiishers, NewYork, 1966.
 • 2. A.Lalande, “Vocabulaire technique et critique de Philosophie”, Presses Universitaire de France, Paris, 1974.
 • 3. John I.Thoroiiton, „La doctrine de la dissimilitude unique dans l ‘identification dactyloscopique”, R.I.P.C. nr. 306, martie 1977.
 • 4. Katona Geza, “Cercetarea de identificare a urmelor în procedura penala”, Budapesta, 1965.
 • 5. S. M. Potapov, “Introducere în criminalistica”, Moscova, 1949.
 • 6. Ehrenfried Stelzer, “Criminalistica”, vol. I, “Teoria si metodologia criminalistica generala”, Ed. Stiintifica germana, 1977.
 • 7. V. I. Keldin, “Identificarea si rolul ei în stabilirea adevarului în cauzele penale”, Ed. Universitatii din Moscova, 1969.
 • 8. F. Engels, „Dialectica naturii”, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1964.
 • 9. Charles Sannie, „La recherche scientifique du criminel”, Collection Arman-Colin, Paris, 1954.
 • 10. Edmond Locard, „Tratat de criminalistica”, vol. II, Lyon, 1932.
 • 11. E. Locard, “Manuel de technique policiere”, Ed.Payot, Paris, 1948.
 • 12. Herbert Schafter, “Mimic”, în Rev. “Kriminalistic” nr.2/1967, Hainburg.
 • 13. Wolfgang Zeiner si Herbert Zima, “Le Projet SIGMA”. în RIPC nr.10/1982.
 • 14. G.Chevet si P.F.Ceccaldi, “Dentonstration d’identité humaine par combinaison des methodes photographique, antropometriques et du signalrnent descriptif ”.
 • 15. Hans Hagemeier, “Identification d’un crâne par superposition eletronique d’images”, în RIPC nr.373 ianuarie 1983.
 • 16. I.P.Lahary, “La restauration d’une tet mutilée de cadavre et l’intéret a’ une telle reconstitution”, în nr. 3/1968.
 • 17. I.Quai, “Tratat practic de criminalistica” vol II.
 • 18. Waren Harvev, “Dental identification and forensic deontologie”.
 • 19. J. V. Nielsen, T. Solheim, „Power of various dental features in indetification”, Comunicare Congr. IAFS, Oxford, 1984.
 • 20. A. J. Lightem, W. J. C. Coetzee, P. J. Niekert, „Indetification of bite marks by the use tree-dimensional reflex microscopy”, Comunicare Congr. IAFS, Vancouver, 1987.
 • 21. O. Saksaug, „Portable computers in mass disaster based upon Interpol’s victim indetification form”, Comunicare Congr. IAFS, Vancouver, 1987.
 • 22. K. A. Brown, T. R. Elliott, „OdontlD” – computer program for identification, Comunicare Congr. IAFS, Vancouver, 1987.
Titlul lucrarii: Identificarea persoanelor si cadavrelor dupa semnalmentele exterioare
Domenii de interes: Criminalistica; expertize criminalistice; identificarea criminalistica; intocmirea portretului robot
Numar de pagini aproximativ: 135
Data redactării: 2000
Format: A4
Documentul este redactat cu Diacritice: DA
Documentul poate fi Editat / Modificat: DA
Documentul contine Note de Subsol: DA
Documentul contine Bibliografie: DA

Promotii

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)
Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

-20%
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
Discount: 6.80 Lei (20.00%)
Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)

New Products

Crescatoria de gaste

Crescatoria de gaste

-20%
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
Discount: 5.80 Lei (20.00%)
Crescatoria de Curcani

Crescatoria de Curcani

Price: 23.00 Lei

Bestsellers

Tratat de Hipologie

Tratat de Hipologie

Price: 80.00 Lei
Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

-20%
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
Discount: 7.80 Lei (20.00%)