Language: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ati venit in magazinul nostru! |

Shopping Cart

0 items

Drept procesual civil. Partea speciala conform noului Cod de procedura civila. Editia a 6-a, 2015

Code: 978-606-18-0437-5 | Rating: Rating: 10
Descriere

Modificările aduse prin Noul Cod de procedura civila au determinat reanalizarea instituţiilor corespunzătoare Părţii speciale a Dreptului procesual civil, potrivit noilor orientări.

Totodata, Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 462/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a II-a, art. 83 alin. (3) şi art. 486 alin. (3) C.proc.civ., Decizia nr. 266/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 C.proc.civ., precum şi celor ale art. 2 alin. (1) şi (12) şi art. 601 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi Decizia nr. 348/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 650 alin. (1) şi art. 713 alin. (1) C.proc.civ. a determinat reconsiderarea părţilor consacrate recursului, medierii şi executării silite.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0437-5
Titlul cartii: Drept procesual civil. Partea speciala conform noului Cod de procedura civila. Editia a 6-a, 2015
Numele Autorului/lor: Claudia Rosu
Colectia din care face parte: Curs universitar
Print interior: Alb-negru
Coperta: Brosata
Numar de pagini aproximativ: 368
Data aparitiei: 9 Februarie 2015
Pret de vanzare cu amanuntul recomandat de producator: 64.90
Price: 64.90 Lei
Cantitate:
Send to friend Rate this product Add to wishlist Compare

Cuprins

Abrevieri

Capitolul I. Căile de atac

Secţiunea 1. Sistemul căilor de atac

§1. Căile de atac prevăzute de lege

§2. Dispoziţii generale referitoare la exercitarea căilor de atac

Secţiunea a 2-a. Apelul

§1. Caracterizare generală

§2. Definiţie, obiect, părţi, termen

§3. Efectele apelului

§4. Renunţarea la apel şi renunţarea la judecată

§5. Judecata apelului

§6. Apelul incident şi apelul provocat

Secţiunea a 3-a. Căile extraordinare de atac

§1. Recursul

§2. Termenul de recurs

§3. Depunerea recursului şi instanţa competentă să-l soluţioneze

§4. Elementele recursului

4.1. Obiectul recursului.

4.2. Subiectele recursului

4.3. Cauza recursului – motivele de casare

§5. Varietăţi de recurs

§6. Judecarea recursului

6.1. Procedura prealabilă judecării recursului

6.2. Judecata recursului

§7. Soluţionarea recursului şi efectele acesteia

7.1. Soluţiile instanţei de recurs

7.2. Efectele casării

§8. Căile de atac împotriva hotărârii instanţei de recurs

Secţiunea a 4-a. Contestaţia în anulare

§1. Contestaţia în anulare obişnuită

1.1. Obiectul, subiectele şi condiţiile de admisibilitate ale contestaţiei în anulare obişnuite

§2. Contestaţia în anulare specială

2.1. Obiectul, subiectele şi condiţiile de admisibilitate ale contestaţiei în anulare speciale

2.2. Motivele contestaţiei în anulare speciale

§3. Judecata contestaţiei în anulare

3.1. Instanţa competentă

3.2. Cererea pentru contestaţia în anulare

3.3. Suspendarea executării hotărârii atacate cu contestaţie în anulare

3.4. Dezbaterea şi judecarea contestaţiei în anulare

Secţiunea a 5-a. Revizuirea

§1. Obiectul revizuirii şi condiţiile de admisibilitate a revizuirii

§2. Motivele de revizuire

§3. Judecarea cererii de revizuire

Capitolul II. Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare în Codul de procedură civilă

Secţiunea 1. Recursul în interesul legii

Secţiunea a 2-a. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Capitolul III. Proceduri speciale

Secţiunea 1. Elemente specifice în faţa anumitor instanţe

§1. Procedura în faţa contenciosului constituţional

§2. Procedura în contenciosul administrativ

Secţiunea a 2-a. Proceduri speciale în Codul de procedură civilă

§1. Procedura divorţului

1.1. Încetarea şi desfacerea căsătoriei

1.2. Dispoziţii comune diferitelor tipuri de divorţ

1.3. Divorţul remediu

1.3.1. Divorţul prin acordul soţilor

1.3.2. Divorţul din motive de sănătate

1.4. Divorţul din culpa soţilor

§2. Procedura punerii sub interdicţie judecătorească

§3. Procedura de declarare a morţii

§4. Proceduri speciale. Măsurile asigurătorii şi provizorii

4.1. Sechestrul asigurător

4.2. Dispoziţii speciale privind sechestrul asigurător al navelor civile

4.3. Poprirea asigurătorie

4.4. Sechestrul judiciar

4.5. Măsuri provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală

§5. Procedura partajului judiciar

§6. Procedura ordonanţei preşedinţiale

6.1. Trăsăturile ordonanţei preşedinţiale

6.2. Domeniul de aplicare al ordonanţei preşedinţiale

6.3. Procedura de soluţionare a ordonanţei preşedinţiale

§7. Cererile posesorii

§8. Procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii

§9. Procedura ordonanţei de plată

§10. Procedura cu privire la cererile de valoare redusă

§11. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept

§12. Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii

§13. Procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor dispărute

§14. Cauţiunea judiciară

Secţiunea a 3-a. Accelerarea judecăţilor în materia restituirii proprietăţii funciare

Secţiunea a 4-a. Măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante

Secţiunea a 5-a. Medierea

Capitolul IV. Arbitrajul

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Convenţia arbitrală

Secţiunea a 3-a. Tribunalul arbitral

Secţiunea a 4-a. Procedura arbitrală

§1. Sesizarea tribunalului arbitral

§2. Judecata în procedura arbitrală

Secţiunea a 5-a. Hotărârea arbitrală

Secţiunea a 6-a. Arbitrajul instituţionalizat

Secţiunea a 7-a. Executarea hotărârii arbitrale

Secţiunea a 8-a. Desfiinţarea hotărârii arbitrale

Capitolul V. Executarea silită

Secţiunea 1. Noţiunea, scopul şi obiectul executării silite

Secţiunea a 2-a. Clasificarea normelor de executare silită

Secţiunea a 3-a. Titlul executoriu

Secţiunea a 4-a. Participanţii la executarea silită

Secţiunea a 5-a. Efectuarea executării silite

§1. Sesizarea organului de executare

§2. Efectuarea actelor de executare silită

§3. Executarea împotriva moştenitorilor

§4. Intervenţia altor creditori

§5. Perimarea executării silite

§6. Amânarea, suspendarea şi restrângerea executării

§7. Încetarea executării silite

Secţiunea a 6-a. Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită

Secţiunea a 7-a. Contestaţia la executare

Secţiunea a 8-a. Depunerea cu afectaţiune specială

Secţiunea a 9-a. Întoarcerea executării

Secţiunea a 10-a. Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului

§1. Urmărirea mobiliară

1.1. Bunurile mobile care nu se pot urmări

1.2. Procedura urmăririi mobiliare

1.3. Poprirea

1.4. Urmărirea fructelor şi a veniturilor imobilelor

§2. Urmărirea imobiliară

2.1. Bunurile imobile care pot fi urmărite

2.2. Încuviinţarea urmăririi imobiliare

2.3. Efectele urmăririi imobiliare

2.4. Vânzarea la licitaţie publică a bunurilor imobile

2.5. Efectele adjudecării

2.6. Dispoziţii speciale referitoare la adjudecare

§3. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin urmărirea silită

3.1. Dispoziţii generale cu privire la eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin urmărirea silită

3.2. Distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunurilor urmărite

3.3. Plata sumei rezultate din urmărirea silită

Secţiunea a 11-a. Executarea silită directă

§1. Dispoziţii generale

§2. Predarea silită a bunurilor mobile

§3. Predarea silită a bunurilor imobile

§4. Executarea silită a altor obligaţii de a face sau a obligaţiilor de a nu face

4.1. Dispoziţii comune

4.2. Executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori

Bibliografie

ISBN: 978-606-18-0437-5
Titlul cartii: Drept procesual civil. Partea speciala conform noului Cod de procedura civila. Editia a 6-a, 2015
Numele Autorului/lor: Claudia Rosu
Colectia din care face parte: Curs universitar
Print interior: Alb-negru
Coperta: Brosata
Numar de pagini aproximativ: 368
Data aparitiei: 9 Februarie 2015
Pret de vanzare cu amanuntul recomandat de producator: 64.90

by Admin, 10 Feb 2015

Partea specială urmăreşte să explice optica legiuitorului privitoare la desfăşurarea procesului civil în căile de atac, în cadrul procedurilor speciale, a modului în care se desfăşoară un litigiu în faţa instanţelor arbitrale şi în executarea silită, ultima etapă a procesului civil.

Promotii

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)
Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

-20%
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
Discount: 6.80 Lei (20.00%)
Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)

New Products

Crescatoria de gaste

Crescatoria de gaste

-20%
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
Discount: 5.80 Lei (20.00%)
Crescatoria de Curcani

Crescatoria de Curcani

Price: 23.00 Lei

Bestsellers

Tratat de Hipologie

Tratat de Hipologie

Price: 80.00 Lei
Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

-20%
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
Discount: 7.80 Lei (20.00%)