Language: RO
Currency: RON
 • RON
Bine ati venit in magazinul nostru! |

Shopping Cart

0 items

Audierea minorilor in calitate de martori, invinuiti sau inculpati

Code: criminalistica0007 | Rating: Rating: 10
Descriere

Atât în cazul învinuiţilor, cât şi inculpaţilor minori se vor aplica regulile generale prevăzute de C. proc. pen. 

Așadar, ascultarea se va desfăşura în trei etape principale - identificare, ascultare liberă şi punerea de întrebări - urmate de consemnarea declaraţiilor. În acest moment, pregătit anterior, se trece la aplicarea directă a regulilor tactice criminalistice de ascultare, în funcţie de particularităţile fiecărui caz în parte, de personalitatea celui audiat.

Detalii tehnice

Titlul lucrarii: Audierea minorilor in calitate de martori, invinuiti sau inculpati
Domenii de interes: Criminalistica; drept procesual penal; procedura penala;
Numar de pagini aproximativ: 117
Data redactării: 2003
Format: A4
Documentul este redactat cu Diacritice: DA
Documentul poate fi Editat / Modificat: DA
Documentul contine Note de Subsol: DA
Documentul contine Bibliografie: DA
Price: 320.00 Lei
Cantitate:
Send to friend Rate this product Add to wishlist Compare

PLANUL LUCRARII

PARTICULARITATI TACTICE ALE AUDIERII MINORILOR ÎN CALITATE DE MARTORI SI ÎNVINUITI SAU INCULPATI CONSIDERATII INTRODUCTIVE

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND MARTORII SI ÎNVINUITII SAU INCULPATII ÎN PROCESUL PENAL

Sectiunea I Obligatiile si drepturile martorului si ale învinuitului sau inculpatului

§ 1. Obligatiile si drepturile martorului

1. Generalitati

2. Reglementari procesuale

§ 2. Obligatiile si drepturile învinuitilor sau inculpatilor

1. Generalitati

2. Reglementari procesuale

Sectiunea a II-a Consideratii privind valoarea probanta a declaratiilor martorilor

§ 1. Evaluari ale fortei probante

§ 2. Cauze ale relativitatii marturiei

CAPITOLUL II OBLIGATIILE SI DREPTURILE MARTORILOR SI ÎNVINUITILOR SAU INCULPATILOR MINORI

Sectiunea I Obligatiile si drepturile martorilor minori

Sectiunea a II-a Obligatiile si drepturile martorilor si învinuitilor sau inculpatilor minori

CAPITOLUL III CONSIDERATII PRIVIND VALOAREA PROBANTA A DECLARATIILOR MARTORILOR SI ÎNVINUITILOR SAU INCULPATILOR MINORI

CAPITOLUL IV PARTICULARITATI ALE PSIHOLOGIEI MARTORILOR SI ÎNVINUITILOR SAU INCULPATILOR MINORI

Sectiunea I Aspecte generale

Sectiunea a II-a Elemente ale personalitatii minorilor

§ 1 Prima perioada a vietii

§ 2. Vârsta prescolara si vârsta scolara

1. Vârsta prescolara. Generalitati

2. Vârsta scolara. Generalitati

3. Senzatiile si perceptiile la vârsta prescolara si vârsta scolara

A. Generalitati

B. Senzatiile si perceptiile la vârsta scolara mica

4. Gândirea la vârsta prescolara si vârsta scolara

5. Procesele afective la vârsta prescolara si vârsta scolara

6. Dezvoltarea personalitatii la vârsta prescolara si vârsta scolara

7. Dezvoltarea caracterului la vârsta prescolara si vârsta scolara

8. Memoria si atentia la vârsta prescolara si vârsta scolara

A. Memoria si caracteristicile ei

B. Atentia si caracteristicile ei

C. Caracteristici ale memoriei si atentiei la vârsta prescolara si scolara

9. Imaginatia la vârsta prescolara si vârsta scolara

A. Imaginatia la copilul prescolar

B. Imaginatia la copilul scolar

§ 3. Vârsta preadolescentei si vârsta adolescentei

1. Generalitati

2. Aspecte importante ale dezvoltarii psihice ale preadolescentului si adolescentului

Sectiunea a III-a Factorii care influenteaza perceperea unui eveniment

§ 1. Generalitati

§ 2. Factorii de bruiaj din perspectiva criminalistica

CAPITOLUL V ELEMENTE TACTICE ÎN ASCULTAREA MARTORILOR MINORI

Sectiunea I Aspecte generale ale pregatirii ascultarii martorilor

§ 1. Generalitati

§ 2. Studierea dosarului cauzei

§ 3. Stabilirea martorilor

1. Identificarea persoanelor

2. Selectarea martorilor

§ 4. Cunoasterea personalitatii martorului

Sectiunea a II-a Elemente tactice în pregatirea si ascultarea martorului

§ 1. Determinarea ordinii de audiere

§ 2. Fixarea momentului de audiere

§ 3. Organizarea audierii

Sectiunea a III-a Reguli si procedee tactice criminalistice în ascultarea propriu-zisa a martorului

§ 1. Reguli generale

1. Identificarea martorului

2. Relatarea libera

3. Formularea de întrebari

§ 2. Particularitati ale ascultarii martorilor minori

1. Generalitati

2. Pregatirea ascultarii

3. Audierea minorilor

4. Particularitati tactice în ascultarea minorilor

5. Comportamentul organelor judiciare în timpul ascultarii

Sectiunea a IV-a Fixarea declaratiilor martorului minor

§ 1. Consemnarea în procesul-verbal a declaratiilor martorului

§ 2. Fixarea declaratiilor martorilor minori prin procede tehnice criminale

CAPITOLUL VI ELEMENTE TACTICE ÎN ASCULTAREA ÎNVINUITULUI SAU INCULPATULUI MINOR

Sectiunea I Pregatirea în vederea ascultarii

§ 1. Stidierea materialului cauzei

§ 2. Organizarea modului de desfasurare a ascultarii

§ 3. Planificarea ascultarii minorului

Sectiunea a II-a Ascultarea propriu-zisa a învinuitului sau inculpatului minor

§ 1. Generalitati

§ 2. Verificarea identitatii învinuitului sau inculpatului

§ 3. Modalitati de ascultare în faza relatarii libere

Sectiunea a III-a Fixarea declaratiilor învinuitului sau inculpatului minor

§ 1. Consemnarea în procesul-verbal

§ 2. Banda magnetica

CAPITOLUL VII MODUL DE VERIFICARE A DECLARATIILOR MARTORILOR SI ÎNVINUITILOR SAU INCULPATILOR

Sectiunea I Verificarea declaratiilor martorilor si învinuitului sau inculpatului minor

Sectiunea a II-a Reguli tactice recomandate pentru probarea, evidentierea si înlaturarea contradictiilor din declaratiile minorilor

§ 1. Îndepartarea contradictiilor

§ 2. Demascarea si îndepartarea minciunii si a rezultatelor imaginatiei din declaratiile minorului

Sectiunea a III-a Aprecierea declaratiilor învinuitului

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE

 • V. Berchesan, C-tin Aioanitoaie, T. Butoi, I. Marcu, E. Palanceanu, C-tin Platea, I.E. Sandu, Emilian Stancu, "Tratat de tactica criminalistica", Acad. de Politie, Min. de Interne, Ed. Carpati, Craiova, 1992.
 • V. Berchesan, Ion N. Dumitrascu, "Probele si mijloacele de proba", Editura Ministerului de Interne, Bucuresti, 1994.
 • Ciopraga, "Criminalistica tactica", Univ. Al. I. Cuza, Iasi, 1986.
 • Gh. Pasescu, „Interpretarea criminalistica a urmelor la locul faptei”, Editura National, Bucuresti, 2000.
 • Nicolae Dan, “Particularitatile perceperii relatiilor spatiale si tactica audierii martorilor”, în Rev. "Probleme de medicina judiciara si de criminalistica", Ed. Medicala, Buc. 1965.
 • Aurel Ciopraga, "Evaluarea probei testimoniale în procesul penal", Editura Junimea, Iasi 1979.
 • Tiberiu Bogdan, Ioan Santea, Rodica Dragan-Cornianu, “Comportamentul uman în procesul judiciar”, Ed. Min. de Interne, Bucuresti, 1983.
 • C. Suciu, “Criminalistica”, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1972.
 • I. Mircea, "Criminalistica", Ed. Didactica si Pedagogica, Buc. 1979.
 • Tiberiu Bogdan, “Probleme de psihologie judiciara”, Ed. Stiintifica, Buc. 1973.
 • Nicolae Dan, “Rolul senzatiilor si perceptiilor în procesul formarii declaratiilor martorilor ti informatorilor”, Revista "Probleme de Medicina Judiciara si de Criminalistica", 1965.
 • Nicolae Mitrofan, Voicu Zdrenghea, Tudorel Butoi, "Psihologia judiciara", Ed. Sansa, Buc., 1992.
 • Emilian Stancu, “Tratat de Criminalistica", Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2002.
 • Emilian Stancu, “Criminalistica", Ed. Actami, Buc. 1995, vol. II.
 • Stefan Danes, “Repertoriu de practica judiciara în materie penala”, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti 1989.
 • Ion Neagu, “Drept procesual penal”, Editura Academiei, Bucuresti, 1988, p. 271.
 • V. Dongoroz s. a. "Explicatii teoretice ale Codului de procedura penala român", vol. I, p. 205, Editura Academiei, Bucuresti, 1974.
 • Nicolae Volonciu, “Drept procesual penal”, T.U.B., Bucuresti, 1995.
 • Vintila Dongoroz, “Curs de procedura penala”, Bucuresti, editia a II-a, 1942.
 • Traian Pop, "Drept procesul penal, partea generala", vol. III, Tipografia Nationala Cluj, 1947.
 • Nicolae Volonciu, "Tratat de procedura penala”, partea generala", vol. I. Editura Paideia, Bucuresti, 1995.
 • Gheorghe Craut, “Curs de istoria dreptului românesc”, Editura Centrala a Uniunii Nationale a Studentilor din România, 1948.
 • Valeriu Bogdanescu, s.a. "Probleme de drept din deciziile curtii Supreme de Justitie (1990-1992)", Ed. Orizonturi, Bucuresti, 1995.
 • J.J. Thonissen, „Etudes sur l’Histoire du droit criminal des peuples anciens”, Tome II. Eduard Cuq, „Etudes sur le Droit Babylonien, les lois assyriennes et les lois Hittites”, Paris, 1929, pag 453, vol. III
 • Tomulescu, „Curs de drept privat roman”, Bucuresti 1954.
 • Maxim Kovalenski, „Coutume contemporane et loi ancienne, Droit coutumier Ossetien eclaire par l’histoire comparee”, Paris, 1893.
 • Mototolescu, „Juramântul cu brazda în cap”, Bucuresti, 1922.
 • M.S. Strogovici, “Procesul penal sovietic”, Ed. de Stat, 1950.
 • Doina Gomian, “Introducere în Conventia Europeana a Drepturilor Omului”, Bucuresti, 1993.
 • Avram Filias, "Infractiuni contra justitiei", Editura Academiei, Bucuresti, 1985.
 • Tiberiu Bogdan, “Probleme de psihologie judiciara”, Ed Stiintifica, Bucuresti, 1973.
 • Stoenescu si Savelly Zilberstein, "Drept procesual civil, Teoria generala", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997.
 • Emil Mihuleac, "Sistemul probator în procesul civil", Ed. Academiei Române, 1970.
 • Gr. Theodoru si L. Moldovan, "Drept procesual penal", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997.
 • Nicolae Dan, I. Anghelescu, M. Constantinescu, I. Grigorescu, Dumitru Sandu, "Dictionar de criminalistica". Emilia Y Lopez, „Manual de psychologie juridique”, Presses Univgersitaires de France, Paris, 1959.
 • Tiberiu Bogdan, Ilie Stanculescu, „Psihologia copilului si psihologia pedagogica”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1971.
 • Ursula Sciopu, Emil Verza, „Psihologie vârstelor (ciclurile vârstei)”, Editura Didactica si Pedagogica,, Bucuresti, 1981.
 • Jean Piaget, "Psihologie si pedagogie", Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1972.
 • Al. Rosca, V. Chircev, "Psihologia copilului", Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1958.
Titlul lucrarii: Audierea minorilor in calitate de martori, invinuiti sau inculpati
Domenii de interes: Criminalistica; drept procesual penal; procedura penala;
Numar de pagini aproximativ: 117
Data redactării: 2003
Format: A4
Documentul este redactat cu Diacritice: DA
Documentul poate fi Editat / Modificat: DA
Documentul contine Note de Subsol: DA
Documentul contine Bibliografie: DA

by Administrator, 10 Feb 2015

Declaraţiile martorilor reprezintă, după cum bine se ştie, unul dintre cele mai vechi mijloace de probaţiune şi printre cele mai folosite în cadrul procesului judiciar, în general, şi a celui penal în special, întrucât ascultarea, în calitate de martor, a persoanei care are cunoştinţă despre o anumită faptă sau împrejurare referitoare la un fapt juridic sau cauză penală şi informaţia obţinută prin mărturie, este de natură să servească aflării adevărului.

Promotii

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)
Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

-20%
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
Discount: 6.80 Lei (20.00%)
Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)

New Products

Crescatoria de gaste

Crescatoria de gaste

-20%
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
Discount: 5.80 Lei (20.00%)
Crescatoria de Curcani

Crescatoria de Curcani

Price: 23.00 Lei

Bestsellers

Tratat de Hipologie

Tratat de Hipologie

Price: 80.00 Lei
Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

-20%
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
Discount: 7.80 Lei (20.00%)