Language: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ati venit in magazinul nostru! |

Shopping Cart

0 items

Ascultarea martorilor. Aspecte teoretice si practice

Code: Criminalistica | 0001-0001 | Rating: Rating: 10
Descriere

Astăzi, ca şi odinioară, mărturia constituie modul comun de informare a organelor judiciare, proba firească, necesară, proba cu frecvenţa cea mai ridicată, ceea ce a făcut să fie denumită de un jurist filozof  “ochii şi urechile justiţiei”.

Probă aparent simplă şi uşor de administrat, dar deseori anevoios de a fi apreciată, modalitate firească de informare a organelor judiciare, a cărei valoare a fost viu discutată, mărturia îşi păstrează astăzi nealterată utilitatea, constituind proba cu cel mai ridicat indice de frecvenţă.

Detalii tehnice

Titlul lucrarii: Ascultarea martorilor. Aspecte teoretice si practice
Domenii de interes: Criminalistica; Drept Procesual Penal; Procedura Penala
Numar de pagini aproximativ: 85
Data redactării: 2002
Format: A4
Documentul este redactat cu Diacritice: Da
Documentul poate fi Editat / Modificat: Da
Documentul contine Note de Subsol: Da
Documentul contine Bibliografie: Da
Price: 310.00 Lei
Cantitate:
Send to friend Rate this product Add to wishlist Compare

Ascultarea martorilor. Aspecte teoretice si practice

- CUPRINS -
 
 

Capitolul I: Consideraţii introductive

Sectiunea I: Scurt istoric privind proba cu martori

Secţiunea a II-a: Importanţa probei testimoniale

Sectiunea a III-A: Reglementare legala

§ 1. Aspecte generale

§ 2. Calitatea de martor

§ 3. Procedura de ascultare a martorilor

 

Capitolul II: Valoarea probantă a declaraţiilor martorilor

Secţiunea I: Evaluări ale forţei probante

Secțiunea a II-a: Cauze ale relativitatii marturiei

 
Capitolul III: Procesul de formare  a declaraţiilor martorilor

Secţiunea I: Recepţia faptelor şi împrejurărilor

§ 1. Recepţia senzorială

1.1. Senzaţia

1.2. Percepţia

1.3. Legitățile generale ale senyorialității

§ 2. Factorii de bruiaj ai recepției senyoriale a martorilor din perspectivă criominalistică

Secţiunea  a II- a: Prelucrarea (decodarea) informaţiilor

§ 1. Aprecierea spaţiului şi a dimensiunilor

§ 2. Percepţia timpului

§ 3. Aprecierea vitezei

Secţiunea a III-a: Stocarea memorială

§ 1. Rapiditatea şi durata stocării memoriale

§ 2. Tipuri de memorie a martorului

§ 3. Uitarea

Secţiunea a IV-a: Reactivarea memorială

§ 1. Recunoaşterea

§ 2. Reproducerea

 

Capitolul IV: Tactica ascultării martorilor

Secţiunea I: Pregătirea în vederea ascultării martorilor

§ 1. Studierea dosarului cauzei

§ 2. Stabilirea martorilor

§ 3. Cunoaşterea personalităţii martorilor

Secţiunea a II-a: reguli tactice aplicate în pregătirea ascultării

§ 1. Determinarea ordinii de audiere

§ 2. Fixarea momentului audierii

§ 3. Pregătirea audierii

Secţiunea a III-a: ascultarea propriu-zisă a martorilor

§ 1. Tactica etapei de identificare a martorilor

§ 2. Conduita tactică din momentul relatării liberea martorului

§ 3. Reguli tactice aplicate în etapa formulării de întrebări

3.1 Categoriile de denaturări ale depoziţiilor

3.2. Categorii de întrebări

3.3. Reguli tactice ale adresarii intrebarilor

3.4. Reguli tactice ale ascultăriirăspunsurilor

3.5. Procedee tactice de ascultare a martorilor mincinoşi

§ 4. Verificarea şi aprecierea declaraţiilor martorilor

 

Capitolul V: Ascultarea martorilor minori și a altor categorii de martori

Secţiunea I: Particularităţi în ascultarea minorilor

§ 1. Generalităţi

§ 2. Pregătirea ascultării

§ 3. Audierea minorilor

§ 4. Particularităţi tactice în ascultarea minorilor

§ 5. Comportarea organului judiciar în timpul ascultarii

Secţiunea a II-a: Ascultarea altor categorii de martori

§ 1. Ascultarea vârstnicilor

§ 2. Ascultarea martorilor handicapaţi

2.1. Ascultarea surdo-muţilor

2.2. Ascultarea martorilor nevăzători

2.3. Ascultarea handicapaţilor psihic

§ 3. Ascultarea persoanelor care nu cunosc limba română

 

Capitolul VI: Metode tehnice de fixare şi consemnare a declaraţiilor martorilor

Secţiunea I: Consemnarea în procesul verbal a declarațiilor martorilor

Secţiunea a II-a: Fixarea declaraţiilor prin procedee tehnice criminalistice

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE

 

-       V. Bercheşan, C-tin Aioaniţoaie, T. Butoi, I. Marcu, E. Palanceanu, C-tin Platea, I.E. Sandu, Emilian Stancu, "Tratat de tactică criminalistică", Acad. de Poliţie, Min. de Interne, Ed. Carpaţi, Craiova, 1992.

-       V. Bercheşan, Ion N. Dumitraşcu, "Probele şi mijloacele de probă",Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1994.

-       Aurel Ciopraga, "Criminalistică tactică",Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, 1986.

-       Gh. Păşescu, „Interpretarea criminalistică a urmelor la locul faptei”, Editura Naţional, Bucureşti, 2000.

-       Nicolae Dan, “Particularităţile perceperii relaţiilor spaţiale şi tactica audierii martorilor”,în Rev. "Probleme de medicină judiciară şi de criminalistică", Ed. Medicală, Buc. 1965.

-       Aurel Ciopraga, "Evaluarea probei testimoniale în procesul penal", Editura Junimea, Iaşi 1979.

-       Tiberiu Bogdan, Ioan Santea, Rodica Drăgan-Cornianu, “Comportamentul uman în procesul judiciar”, Ed. Min. de Interne, Bucureşti, 1983.

-       C. Suciu, “Criminalistica”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.

-       I. Mircea, "Criminalistica", Ed. Didactică şi Pedagogică, Buc. 1979.

-       Tiberiu Bogdan, “Probleme de psihologie judiciară”, Ed. Ştiinţifică, Buc. 1973.

-       Nicolae Dan, “Rolul senzaţiilor şi percepţiilor în procesul formării declaraţiilor martorilor ţi informatorilor”,Revista "Probleme de Medicină Judiciară şi de Criminalistică", 1965.

-       Nicolae Mitrofan, Voicu Zdrenghea, Tudorel Butoi, "Psihologia judiciară", Ed. Şansa, Buc., 1992.

-       Emilian Stancu, Criminalistică", Ed. Actami, Buc. 1995, vol. II.

-       Ştefan Daneş, “Repertoriu de practică judiciară în materie penală”,Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1989.

-       Ion Neagu, “Drept procesual penal”, Editura Academiei, Bucureşti, 1988.

-       Ion Neagu, “Drept procesual penal. Tratat”, Editura Global Lex, Bucureşti, 2003.

-       V. Dongoroz ş. a. "Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român",vol. I, p. 205, Editura Academiei, Bucureşti, 1974.

-       Nicolae Volonciu, “Drept procesual penal”, T.U.B., Bucureşti, 1995.

-       Vintilă Dongoroz,“Curs de procedură penală”, Bucureşti, ediţia a II-a, 1942.

-       Traian Pop, "Drept procesul penal, partea generală", vol. III, Tipografia Naţională Cluj, 1947.

-       Nicolae Volonciu,"Tratat de procedură penală”, partea generală", vol. I. Editura Paideia, Bucureşti, 1995.

-       Gheorghe Crauţ, “Curs de istoria dreptului românesc”, Editura Centrală a Uniunii Naţionale a Studenţilor din România, 1948.

-       V.I. Prisăcaru "Contenciosul administrativ român", Ed. ALL Bucureşti, 1955.

-       Valeriu Bogdănescu, ş.a. "Probleme de drept din deciziile curţii Supreme de Justiţie (1990-1992)", Ed. Orizonturi, Bucureşti, 1995.

-       J.J. Thonissen, „Etudes sur l’Histoire du droit criminal des peuples anciens”,  Tome II.

-       Eduard Cuq, „Etudes sur le Droit Babylonien, les lois assyriennes et les lois Hittites”,Paris, 1929, pag 453, vol. III

-       Tomulescu, „Curs de drept privat roman”, Bucureşti 1954.

-       Maxim Kovalenski, „Coutume contemporane et loi ancienne, Droit coutumier Ossetien eclaire par l’histoire comparee”,Paris, 1893.

-       Mototolescu, „Jurământul cu brazda în cap”,Bucureşti, 1922.

-       M.S. Strogovici, “Procesul penal sovietic”,Ed. de Stat, 1950.

-       Doina Gomian, “Introducere în Convenţia Europeană a Drepturilor  Omului”,Bucureşti, 1993.

-       Avram Filiaş, "Infracţiuni contra justiţiei", Editura Academiei, Bucureşti, 1985.

-       Tiberiu Bogdan,“Probleme de psihologie judiciară”, Ed Ştiinţifică, Bucureşti, 1973.

-       Stoenescu şi Savelly Zilberstein, "Drept procesual civil, Teoria generală", Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997.

-       Emil Mihuleac, "Sistemul probator în procesul civil", Ed. Academiei Române, 1970.

-       Gr. Theodoru şi L. Moldovan,"Drept procesual penal", Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997.

-       Nicolae Dan, I. Anghelescu, M. Constantinescu, I. Grigorescu, Dumitru Sandu,"Dicţionar de criminalistică".

-       Emilia Y Lopez, Manual de psychologie juridique”,Presses Univgersitaires de France, Paris, 1959.

-       Tiberiu Bogdan, Ilie Stănculescu, „Psihologia copilului şi psihologia pedagogică”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971.

-       Ursula Şciopu, Emil Verza, „Psihologie vârstelor (ciclurile vârstei)”, Editura Didactică şi Pedagogică,, Bucureşti, 1981.

-       Jean Piaget, "Psihologie şi pedagogie", Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.

-       Al. Roşca, V. Chircev, "Psihologia copilului", Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1958.

Titlul lucrarii: Ascultarea martorilor. Aspecte teoretice si practice
Domenii de interes: Criminalistica; Drept Procesual Penal; Procedura Penala
Numar de pagini aproximativ: 85
Data redactării: 2002
Format: A4
Documentul este redactat cu Diacritice: Da
Documentul poate fi Editat / Modificat: Da
Documentul contine Note de Subsol: Da
Documentul contine Bibliografie: Da

by Administrator, 09 Feb 2015

Vechimea probei cu martori ne este dovedită de cele mai vechi coduri şi colecţii de legi care ni s-au păstrat din antichitate, cum sunt: codul lui Hammurabi regele Babilonului, legile lui Apostomba şi legile lui Moise şi Cărţile sfinte ale indienilor, Legile asirienilor, diverse legislaţii romane. Din aceste izvoare rezultă că proba cu martori era una din cele mai folosite pentru soluţionarea conflictelor.

Promotii

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)
Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

-20%
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
Discount: 6.80 Lei (20.00%)
Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)

New Products

Crescatoria de gaste

Crescatoria de gaste

-20%
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
Discount: 5.80 Lei (20.00%)
Crescatoria de Curcani

Crescatoria de Curcani

Price: 23.00 Lei

Bestsellers

Tratat de Hipologie

Tratat de Hipologie

Price: 80.00 Lei
Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

-20%
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
Discount: 7.80 Lei (20.00%)