Language: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ati venit in magazinul nostru! |

Shopping Cart

0 items

Declansarea procedurii insolventei | Autor: Csaba Bela Nasz

Code: 978-606-678-988-2
Descriere

Aceasta lucrare analizeaza in profunzime modalitatile in care legiuitorul roman a inteles sa organizeze declansarea procedurii insolventei, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o cerere introductiva formulata de oricare dintre persoanele care au calitate procesuala activa recunoscuta de lege in acest sens. Solutiile propuse sunt analizate temeinic atat prin prisma considerentelor doctrinare, cat si prin cea a unei jurisprudente bogate, fiind punctate argumentat, acolo unde este cazul, neconcordantele sau omisiunile noii legi.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-988-2
Titlul cartii: Declansarea procedurii insolventei | Autor: Csaba Bela Nasz
Numele Autorului/lor: Csaba Bela Nasz
Formatul cartii: Carte in format tiparit
Print interior: Alb-negru
Coperta: Brosata
Numar de pagini aproximativ: 550
Data aparitiei: 2 Octombrie 2014
Pret de vanzare cu amanuntul recomandat de producator: 75
Price: 75.00 Lei
Cantitate:
Send to friend Rate this product Add to wishlist Compare
<p style="text-align: center;">
<strong><span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Cuprins </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<strong><span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Capitolul I. Procedura insolvenţei comerciale</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Secţiunea 1. Prezentare generală </span></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Secţiunea a 2-a. Reglementări interne contemporane &icirc;n materie de insolvenţă </span></p>
<p style="text-align: justify;">
<strong><span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Capitolul II. Principiile şi caracterele procedurii insolvenţei </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Secţiunea 1. Principiile procedurii insolvenţei </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;1. Principiul priorităţii procedurii insolvenţei faţă de alte proceduri de recuperare a creanţelor </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;2. Principiul celerităţii procedurii </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;3. Principiul colectivităţii </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;4. Principiul participării active a creditorilor la procedură </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;5. Principiul maximizării gradului de valorifi care a activelor şi de recuperare a creanţelor </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;6. Principiul acordării unei şanse debitorilor de redresare efi cientă şi efectivă a afacerii, fi e prin intermediul procedurilor de prevenire a insolvenţei, fi e prin procedura de reorganizare judiciară </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;7. Principiul asigurării unei proceduri efi ciente, inclusiv prin mecanisme adecvate de comunicare şi derulare a procedurii &icirc;ntr-un timp util şi rezonabil, &icirc;ntr-o manieră obiectivă şi imparţială, cu un minim de costuri </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;8. Principiul asigurării unui tratament egal al creditorilor de acelaşi rang</span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;9. Principiul asigurării unui grad ridicat de transparenţă şi previzibilitate &icirc;n procedură </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;10. Principiul recunoaşterii drepturilor existente ale creditorilor şi al respectării ordinii de prioritate a creanţelor, av&acirc;nd la bază un set de reguli clar determinate şi uniform aplicabile </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;11. Principiul limitării riscului de credit şi a riscului sistemic asociat tranzacţiilor cu instrumente fi nanciare derivate prin recunoaşterea compensării cu exigibilitate imediată &icirc;n cazul insolvenţei sau al unei proceduri de prevenire a insolvenţei unui cocontractant, av&acirc;nd ca efect reducerea riscului de credit la o sumă netă datorată &icirc;ntre părţi sau chiar la zero atunci c&acirc;nd, pentru acoperirea expunerii nete, au fost transferate garanţii fi nanciare</span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;12. Principiul asigurării accesului la surse de fi nanţare &icirc;n procedurile de prevenire a insolvenţei, &icirc;n perioada de observaţie şi de reorganizare, cu crearea unui regim adecvat pentru protejarea acestor creanţe </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;13. Principiul fundamentării votului pentru aprobarea planului de reorganizare pe criterii clare, cu asigurarea unui tratament egal &icirc;ntre creditorii de acelaşi rang, a recunoaşterii priorităţilor comparative şi a acceptării unei decizii a majorităţii, urm&acirc;nd să se ofere celorlalţi creditori plăţi egale sau mai mari dec&acirc;t ar primi &icirc;n faliment </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;14. Principiul favorizării, &icirc;n procedurile de prevenire a insolvenţei, a negocierii/ renegocierii amiabile a creanţelor şi a &icirc;ncheierii unui concordat preventiv</span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;15. Principiul valorifi cării &icirc;n timp util şi &icirc;ntr-o manieră c&acirc;t mai efi cientă a activelor </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;16. Principiul coordonării procedurilor de insolvenţă &icirc;n cazul grupului de societăţi, &icirc;n scopul abordării integrate a acestora </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;17. Principiul administrării procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă de către practicieni &icirc;n insolvenţă şi desfăşurarea acestora sub controlul instanţei de judecată </span></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Secţiunea a 2-a. Caracterele juridice ale procedurii insolvenţei </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;1. Caracterul judiciar</span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;2. Caracterul colectiv şi concursual </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;3. Caracterul unitar şi general </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;4. Caracterul egalitar</span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;5. Caracterul de remediu sau de executare silită </span></p>
<p style="text-align: justify;">
<strong><span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Capitolul III. Scopul şi obiectul procedurii insolvenţei </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Secţiunea 1. Scopul procedurii insolvenţei</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Secţiunea a 2-a. Obiectul procedurii insolvenţei </span></p>
<p style="text-align: justify;">
<strong><span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Capitolul IV. Participanţii la procedura insolvenţei</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Secţiunea 1. Organele care aplică procedura şi atribuţiile lor</span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;1. Instanţele judecătoreşti </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 80px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;1.1. Judecătorul-sindic</span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;2. Administratorul judiciar </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;3. Lichidatorul judiciar</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Secţiunea a 2-a. Alţi participanţi la procedura insolvenţei </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;1. Adunarea creditorilor</span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;2. Comitetul creditorilor </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;3. Administratorul special </span></p>
<p style="text-align: justify;">
<strong><span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Capitolul V. Jurisdicţia procedurii de insolvenţă </span></strong></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Secţiunea 1. Competenţa instanţelor de judecată </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Secţiunea a 2-a. Procedura de judecată </span></p>
<p style="text-align: justify;">
<strong><span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Capitolul VI. Condiţiile aplicării procedurii insolvenţei </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Secţiunea 1. Debitorul &ndash; subiect pasiv al procedurii de insolvenţă </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;1. Profesioniştii </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 80px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">1.1. Societăţile </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 80px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">1.2. Societăţile cooperative</span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 80px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">1.3. Profesioniştii persoane fi zice &ndash; acţion&acirc;nd individual</span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 80px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">1.4. &Icirc;ntreprinderile familiale </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 80px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">1.5. Societăţile agricole</span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 80px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">1.6. Grupurile de interes economic şi grupurile europene de interes economic </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 80px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">1.7. Orice altă persoană juridică de drept privat care desfăşoară şi activităţi economice </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;2. Neprofesioniştii</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Secţiunea a 2-a. Insolvenţa debitorului </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;1. Insufi cienţa fondurilor băneşti disponibile </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;2. Neplata datoriilor certe, lichide şi exigibile </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;3. Formele de insolvenţă </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;4. Dovada stării de insolvenţă&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Secţiunea a 3-a. Caracterul datoriilor care fac obiectul procedurii insolvenţei</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<strong><span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Capitolul VII. Deschiderea procedurii insolvenţei</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Secţiunea 1. Consideraţii introductive </span></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Secţiunea a 2-a. Deschiderea procedurii la cererea debitorului</span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;1. Condiţiile introducerii cererii de către debitor</span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;2. Obiectul cererii debitorului </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;3. Actele care trebuie să &icirc;nsoţească cererea debitorului </span></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Secţiunea a 3-a. Deschiderea procedurii la cererea creditorilor </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;1. Condiţiile introducerii cererii de către creditori </span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;2. Conţinutul cererii creditorilor</span></p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">&sect;3. Cererile creditorilor bugetari </span></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Secţiunea a 4-a. Deschiderea procedurii la cererea altor persoane sau instituţii </span></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Secţiunea a 5-a. Soluţiile pronunţate de judecătorul-sindic </span></p>
<p style="text-align: justify;">
<strong><span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Capitolul VIII. Procedura simplifi cată şi procedura generală </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Secţiunea 1. Aspecte prealabile </span></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Secţiunea a 2-a. Defi niţia şi trăsăturile juridice ale procedurii simplifi cate </span></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Secţiunea a 3-a. Domeniul de aplicare a procedurii simplifi cate</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Secţiunea a 4-a. Defi niţia şi trăsăturile juridice ale procedurii generale </span></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Secţiunea a 5-a. Domeniul de aplicare a procedurii generale </span></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Secţiunea a 6-a. Delimitarea procedurii generale de procedura simplifi cată </span></p>
<p style="text-align: justify;">
<strong><span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Bibliografie</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<strong><span style="font-family:comic sans ms,cursive;">Index&nbsp;</span></strong></p>
ISBN: 978-606-678-988-2
Titlul cartii: Declansarea procedurii insolventei | Autor: Csaba Bela Nasz
Numele Autorului/lor: Csaba Bela Nasz
Formatul cartii: Carte in format tiparit
Print interior: Alb-negru
Coperta: Brosata
Numar de pagini aproximativ: 550
Data aparitiei: 2 Octombrie 2014
Pret de vanzare cu amanuntul recomandat de producator: 75

Promotii

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)
Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

-20%
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
Discount: 6.80 Lei (20.00%)
Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)

New Products

Crescatoria de gaste

Crescatoria de gaste

-20%
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
Discount: 5.80 Lei (20.00%)
Crescatoria de Curcani

Crescatoria de Curcani

Price: 23.00 Lei

Bestsellers

Tratat de Hipologie

Tratat de Hipologie

Price: 80.00 Lei
Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

-20%
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
Discount: 7.80 Lei (20.00%)