Language: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ati venit in magazinul nostru! |

Shopping Cart

0 items

Drept bancar, 2014 | Autor: Gheorghe Carmen Adriana

Code: 978-606-18-0337-8
Descriere

Intrarea în vigoare, la 1 ianuarie 2014, a cadrului normativ adoptat la nivelul Uniunii Europene pentru realizarea Uniunii bancare unice a impus ca întregul sistem de reglementare din domeniul bancar să fie reevaluat în sensul de a fi privit ca o componentă esenţială a unui sistem de angrenaje interdependente.

Principalele modificări legislative cu caracter bancar, ce impun evidenţierea lor într-o lucrare de specialitate, au intervenit, pe de o parte, odată cu instituirea unei strategii de ansamblu, europeană şi internă, în vederea asigurării stabilităţii financiare, iar pe de altă parte, odată cu unificarea legislativă intervenită prin intrarea în vigoare a Noului Cod civil.

Publicarea acestei ediţii se impune ca o cerinţă indiscutabilă, în condiţiile în care acţiunile de implementare a reformei cu caracter bancar-financiar vor continua.

Sunt evidenţiate aspectele de noutate legislativă pe care actuala reformă bancar-financiară o impune structurilor europene şi interne ale sistemelor bancare.

Autoarea a urmărit, ca şi în cazul primelor două ediţii, din 2006 şi 2009, ca prezentarea instituţiilor juridice de drept bancar să se facă într-o manieră accesibilă, cu un accentuat caracter didactic.

Detalii tehnice

Producator: Editura CH. Beck
Price: 59.90 Lei
Cantitate:
Send to friend Rate this product Add to wishlist

DIN Cuprins

Argument

Abrevieri 

Titlul I. Dreptul bancar – ramură de drept

Capitolul I. Dreptul bancar şi rolul său în sistemul de drept

Secţiunea 1. Noţiunea şi obiectul de reglementare a dreptului bancar

§1. Defi niţia dreptului bancar

§2. Izvoarele dreptului bancar

§3. Corelaţia dreptului bancar cu alte ramuri de drept .

3.1. Corelaţia dreptului bancar cu ramurile de drept privat

3.2. Corelaţia dreptului bancar cu ramurile de drept public

Secţiunea a 2-a. Raportul juridic de drept bancar

§1. Categorii de raporturi juridice de drept bancar

§2. Elementele constitutive ale raportului juridic de drept bancar

2.1. Subiectele raportului juridic bancar

2.2. Conţinutul raportului juridic de drept bancar

2.3. Obiectul raportului juridic de drept bancar

Capitolul II. Moneda şi băncile

Secţiunea 1. Apariţia monedei

Secţiunea a 2-a. Teorii privind apariţia monedei

Secţiunea a 3-a. Moneda şi rolul ei în apariţia băncilor

Capitolul III. Apariţia băncilor

Secţiunea 1. Scurt istoric privind apariţia băncilor

Secţiunea a 2-a. Apariţia băncilor în România

§1. Crearea sistemului bănesc al leului

§2. Sistemul bancar românesc actual

2.1. Scurt istoric privind apariţia primelor bănci şi reuniuni de credit româneşti

2.2. Principalele legi care au reglementat înfi inţarea băncilor româneşti din Ardeal

2.3. Prima bancă românească – Banca „Albina” din Sibiu

2.4. Continuarea procesului de constituire a sistemului bancar în România în perioada 1900-1948

2.5. Activitatea bancară în perioada 1948-1990

§3. Rolul şi locul Băncii Naţionale a României în sistemul bancar românesc

3.1. Scurt istoric al înfi inţării Băncii Naţionale a României

3.2. Situaţia Băncii Naţionale a României în etapa de tranziţie către economia de piaţă reglementări anterioare

3.2.1. Conducerea şi administrarea Băncii Naţionale a României

3.2.2. Situaţia fi nanciară a Băncii Naţionale a României

3.3. Aspecte specifi ce în activitatea Băncii Naţionale a României

§4. Banca Naţională a României − B.N.R.− instituţie publică indepen dentă

4.1. Funcţionarea Băncii Naţionale a României

4.2. Capitalul Băncii Naţionale a României

4.3. Atribuţiile B.N.R.

4.4. Actele emise de Banca Naţională a României

4.5. Banca Naţională a României şi secretul profesional bancar

4.6. Dereglementarea bancară

4.7. B.N.R. şi supravegherea bancară

4.7.1. Supravegherea prudenţială

4.7.2. Supraveghetor consolidant

4.8. Programul de supraveghere prudenţială

4.9. Măsurile B.N.R. pentru redresare

Capitolul IV. Noţiunea, caracteristicile şi funcţiile băncii

Capitolul V. Contractul de societate bancară

Secţiunea 1. Regimul juridic aplicabil constituirii societăţii bancare

Secţiunea a 2-a. Elementele esenţiale ale contractului de societate bancară

Secţiunea a 3-a. Statutul băncii

Capitolul VI. Formarea capitalului social al societăţii bancare

Secţiunea 1. Modalităţi de formare a capitalului social

Secţiunea a 2-a. Constituirea simultană (concomitentă) Legii societăţilor

Titlul II. Constituirea societăţii bancare

Capitolul I. Formalităţile constituirii societăţii bancare

Secţiunea 1. Principii generale

Secţiunea a 2-a. Particularităţile constituirii băncilor

Secţiunea a 3-a. Registrul instituţiilor de credit. Publicitatea bancară .

Secţiunea a 4-a. Retragerea autorizaţiei de funcţionare

Capitolul II. Consecinţele încălcării cerinţelor legale de constituire a societăţilor bancare

Secţiunea 1. Principii generale

Secţiunea a 2-a. Particularităţi privind constituirea băncilor

Capitolul III. Înfi inţarea sucursalelor şi fi lialelor băncii

Secţiunea 1. Scurt istoric

Secţiunea a 2-a. Principii generale privind sucursala şi fi liala

Secţiunea a 3-a. Condiţii necesare înfi inţării sucursalelor şi fi lialelor

Secţiunea a 4-a. Unităţile teritoriale ale băncilor

Titlul III. Obiectul de activitate al societăţii bancare

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Operaţiuni bancare prevăzute de legislaţia bancară

Capitolul II. Operaţiunile bancare. Depozitul bancar

Secţiunea 1. Noţiunea de „depozit”

Secţiunea a 2-a. Clasifi carea depozitelor bancare

Secţiunea a 3-a. Asigurarea depozitelor bancare

Capitolul III. Operaţiunile bancare. Creditul bancar

Capitolul IV. Alte activităţi desfăşurate de societăţile bancare 

Titlul IV. Contractele bancare

Capitolul I. Noţiuni generale privind contractele bancare

Capitolul II. Categorii de contracte bancare

Titlul V. Funcţionarea societăţilor bancare

Capitolul I. Conducerea societăţilor bancare 

Capitolul II. Organul deliberativ al societăţilor bancare

Capitolul III. Organul executiv al societăţii bancare

Capitolul IV. Organul de control al gestiunii societăţii bancare

Titlul VI. Modifi carea şi încetarea societăţilor bancare

Capitolul I. Noţiunea de „modifi care a societăţii bancare”

Capitolul II. Măsurile de stabilizare. Banca-punte

Capitolul III. Încetarea societăţilor bancare

Titlul VII. Falimentul societăţilor bancare

Capitolul I. Particularităţile falimentului societăţii bancare

Capitolul II. Proceduri speciale privind supravegherea prudenţială a băncilor. Supravegherea specială şi administrarea specială a băncilor

Capitolul III. Procedura falimentului bancar

Bibliografie

Producator: Editura CH. Beck

Promotii

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)
Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

-20%
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
Discount: 6.80 Lei (20.00%)
Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)

New Products

Crescatoria de gaste

Crescatoria de gaste

-20%
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
Discount: 5.80 Lei (20.00%)
Crescatoria de Curcani

Crescatoria de Curcani

Price: 23.00 Lei

Bestsellers

Tratat de Hipologie

Tratat de Hipologie

Price: 80.00 Lei
Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

-20%
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
Discount: 7.80 Lei (20.00%)