Language: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ati venit in magazinul nostru! |

Shopping Cart

0 items

Mihaela Mocanu: Caile de atac de retractare in procesul civil

Code: 978-606-673-284-0
Descriere

Desfăşurarea raporturilor juridice civile generează, în mod inerent, o serie de conflicte rezultate din neîndeplinirea sau nerespectarea drepturilor şi obligaţiilor subiectelor de drept implicate în derularea acestora sau atingerile aduse terţilor neparticipanţi. În asemenea cazuri, dreptul ar rămâne iluzoriu dacă n-ar exista posibilitatea ocrotirii şi apărării lui.

Procesul civil parcurge, de regulă, însă nu în mod obligatoriu, două faze: judecata (cognitio) şi executarea silită (executio). Prima fază este declanşată prin cererea de chemare în judecată, care învesteşte instanţă şi sfârşeşte prin rămânerea definitivă a hotărârii pronunţate asupra litigiului.

La rândul său, faza judecăţii cunoaşte mai multe etape, fiecare dintre ele fiind reglementate de lege şi având obiective proprii3, dar ca finalitate urmărind să ajungă la pronunţarea unei hotărâri legale şi temeinice, de natură a satisface interesele părţilor din procesul civil, care au apelat la justiţie.

Prima etapă este cea scrisă, prealabilă, în cadrul căreia părţile se încunoştinteaza reciprov prin intermediul cererii de chemare in judecata, respectiv al intampinarii sau dupa caz, a cererii reconventionale, asupra pretentiilor si apararilor, precum si in legatura cu probele ce urmeaza a fi administrate, in vederea dovedirii lor.

Etapa urmatoare este cea a cercetarii procesului in sedinta de judecata, etapa complexa care presupune desfasurarea mai multor activitati procesuale, in cadrul carora partile au posibilitatea sa isi sustina apararile si pretentiile in mod real si in contradictoriu, sa administreze probe, sa le analizeze si sa le dezbata.

Dupa inchiderea dezbaterilor, urmeaza etapa deliberarii si pronuntarii hotararii cu care se incheie judecata in fond. (...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-673-284-0
Titlul cartii: Caile de atac de retractare in procesul civil
Numele Autorului/lor: Mihaela Mocanu
Formatul cartii: Carte in format tiparit
Print interior: Alb-negru
Coperta: Brosata
Numar de pagini aproximativ: 520
Data aparitiei: 27 Februarie 2014
Pret de vanzare cu amanuntul recomandat de producator: 59
Price: 59.00 Lei
Cantitate:
Send to friend Rate this product Add to wishlist Compare

Cuprins

Abrevieri

CAPITOLUL I. CONTESTAŢIA ÎN ANULARE

1.1. Istoricul apariţiei contestaţiei în anulare şi evoluţia acesteia

1.2. Formele contestaţiei în anulare

1.3. Obiectul contestaţiei în anulare

1.3.1. Contestaţia în anulare obişnuită Contestaţia în anulare obişnuită

1.3.2. Contestaţia în anulare specială

1.4. Motivele contestaţiei în anulare

1.4.1. Contestaţia în anulare obişnuită

1.4.2. Contestaţia în anulare specială

1.4.2.1. Necompetenţa instanţei şi încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanţei

1.4.2.2. Dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale

1.4.2.3. Omisiunea instanţei de a cerceta unul din motivele de casare

1.4.2.4. Nepronunţarea instanţei asupra unuia dintre recursurile declarate în cauză

1.5. Subiectele căii de atac

1.6. Condiţiile de admisibilitate ale contestaţiei în anulare

1.6.1. Condiţii generale de admisibilitate a contestaţiei în anulare

1.6.2. Condiţii speciale de admisibilitate a contestaţiei în anulare .

1.7. Procedura soluţionării contestaţiei în anulare

1.7.1. Instanţa competentă

1.7.2. Termenul de exercitare al contestaţiei

1.7.3. Cererea pentru contestaţie

1.7.4. Procedura de judecată propriu-zisă

1.7.5. Soluţiile pronunţate de instanţă

1.7.6. Căile de atac împotriva hotărârii pronunţate în contestaţie

CAPITOLUL II. REVIZUIREA

2.1. Consideraţii cu privire la evoluţia reglementării revizuirii

2.2. Aspecte specifice privind revizuirea

2.3. Obiectul revizuirii

2.4. Motivele de revizuire

2.4.1. Clasificarea motivelor de revizuire 

2.4.2. Analiza motivelor de revizuire

2.4.2.1. Pronunţarea asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nepronunţarea asupra unor lucruri cerute ori s-a dat mai mult decât s-a cerut

2.4.2.2. Obiectul pricinii nu se află în fiinţă

2.4.2.3. Situaţia în care un judecător, martor sau expert, care a luat parte la judecată, a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune privitoare la pricină sau dacă hotărârea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul ori în urma judecăţii, când aceste împrejurări au influenţat soluţia pronunţată în cauză

2.4.2.4. Situaţia în care un judecător a fost sancţionat disciplinar definitiv pentru exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, dacă aceste împrejurări au influenţat soluţia pronunţată în cauză

2.4.2.5. Descoperirea, după data pronunţării hotărârii, a unor înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor

2.4.2.6. Casarea, anularea sau schimbarea hotărârii unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere

2.4.2.7. Lipsa de apărarea sau apărarea cu viclenie de către cei însărcinaţi cu apărarea statului ori a altor persoane juridice de drept public, a minorilor sau a celor puşi sub interdicţie ori curatelă

2.4.2.8. Există hotărâri definitive potrivnice, date de instanţe de acelaşi grad sau de grade diferite, care încalcă autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri

2.4.2.9. Împiedicarea părţii să se înfăţişeze la judecată şi să înştiinţeze instanţa despre aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa

2.4.2.10. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale datorată unei hotărâri judecătoreşti, iar consecinţele grave ale acestei încălcări continuă să se producă

2.4.2.11. După ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând neconstitu- ţională prevederea care a făcut obiectul acelei excepţii

2.5. Subiectele revizuirii

2.6. Procedura soluţionării revizuirii

2.6.1. Competenţa instanţei şi compunerea completului

2.6.2. Termenul de formulare a cererii de revizuire

2.6.3. Cererea de revizuire

2.6.4. Reguli de judecată

2.6.5. Soluţiile pronunţate de instanţa de revizuire

2.6.6. Calea de atac împotriva hotărârii pronunţate în revizuire

2.7. Revizuirea hotărârii de adopţie

2.7.1. Preliminarii

2.7.2. Obiectul revizuirii speciale

2.7.3. Subiectele revizuirii speciale

2.7.4. Motivele de revizuire a hotărârii de deschidere a adopţiei

2.7.5. Procedura de revizuire

2.7.6. Efectele cererii de revizuire

2.7.7. Soluţiile instanţei de revizuire

2.7.8. Concluzii

2.8. Aspecte de drept comparat în materie de revizuire

2.8.1. Dreptul procesual francez

2.8.2. Dreptul procesual moldovenesc

2.8.3. Dreptul procesual italian

2.8.4. Dreptul procesual al Provinciei Quebec

CAPITOLUL III. REEXAMINAREA

3.1. Considerente generale

3.2. Reexaminarea taxei judiciare de timbru

3.2.1. Preliminarii

3.2.2. Istoricul căii de atac

3.2.3. Natura juridică a cererii de reexaminare

3.2.4. Subiectele cererii de reexaminare

3.2.5. Obiectul cererii de reexaminare

3.2.6. Procedura de judecată a reexaminării taxei judiciare de timbru

3.2.6.1. Termenul de introducere a cererii

3.2.6.2. Instanţa competentă

3.2.6.3. Cererea de reexaminare

3.2.6.4. Procedura propriu-zisă

3.2.6.5. Soluţiile instanţei

3.2.7. Efectele reexaminării

3.3. Reexaminarea ajutorului public judiciar

3.3.1. Preliminarii

3.3.2. Stadiul procedurii de contestare anterior adoptării O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar

3.3.3. Formele şi procedura acordării ajutorului public judiciar

3.3.4. Obiectul cererii de reexaminare a ajutorului public

3.3.5. Subiectele cererii de reexaminare a ajutorului public

3.3.6. Procedura de judecată

3.3.6.1. Termenul de introducere a cererii

3.3.6.2. Instanţa competentă

3.3.6.3. Forma cererii de reexaminare

3.3.6.4. Procedura propriu-zisă şi soluţiile instanţei

3.3.7. Efectele reexaminării ajutorului public judiciar

3.3.8. Natura juridică a cererii de reexaminare a ajutorului public

3.4. Reexaminarea amenzii judiciare şi a despăgubirii

3.4.1. Preliminarii

3.4.2. Obiectul reexaminării amenzii judiciare sau a despăgubirii

3.4.3. Subiectele reexaminării amenzii judiciare sau a despăgubirii

3.4.4. Procedura de judecată a reexaminării

3.4.4.1. Instanţa competentă

3.4.4.2. Termenul de exercitare

3.4.4.3. Condiţiile de formă ale cererii

3.4.4.4. Reguli procesuale

3.4.4.5. Soluţiile pronunţate şi efectul reexaminării

3.4.5. Natura juridică a reexaminării amenzii judiciare sau a despăgubirii

3.5. Reexaminarea anulării cererii de chemare în judecată

3.5.1. Consideraţii generale

3.5.2. Obiectul cererii de reexaminare

3.5.3. Subiectul cererii de reexaminare

3.5.4. Procedura reexaminării

3.5.4.1. Instanţa competentă

3.5.4.2. Termenul de exercitare

3.5.4.3. Condiţiile de formă ale cererii

3.5.4.4. Reguli procesuale

3.5.4.5. Soluţiile pronunţate şi efectul reexaminării

3.5.5. Natura juridică a reexaminării încheierii de anulare

Bibliografie 

ISBN: 978-606-673-284-0
Titlul cartii: Caile de atac de retractare in procesul civil
Numele Autorului/lor: Mihaela Mocanu
Formatul cartii: Carte in format tiparit
Print interior: Alb-negru
Coperta: Brosata
Numar de pagini aproximativ: 520
Data aparitiei: 27 Februarie 2014
Pret de vanzare cu amanuntul recomandat de producator: 59

Promotii

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

Albinele si Albinaritul | Ghid incepatori | Editura Gramen, 2012

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)
Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

Crescatoria de Prepelite | Carte de la Editura Gramen, 2010

-20%
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
Discount: 6.80 Lei (20.00%)
Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

Cultura trandafirilor pentru flori taiate si decor | Carte de la Editura Gramen

-20%
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 34.40 Lei
List Price: 43.00 Lei
Discount: 8.60 Lei (20.00%)

New Products

Crescatoria de gaste

Crescatoria de gaste

-20%
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
Discount: 5.80 Lei (20.00%)
Crescatoria de Curcani

Crescatoria de Curcani

Price: 23.00 Lei

Bestsellers

Tratat de Hipologie

Tratat de Hipologie

Price: 80.00 Lei
Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

-20%
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
Discount: 7.80 Lei (20.00%)